ENCYKLOPEDIA MUZYKI

Muzyka to nieustannie otwarta księga tajemnic i wciąż odkrywanej wiedzy.
Organizowane przez nas audycje adresowane są do słuchaczy wszystkich grup wiekowych, szczególnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. To spotkania, podczas których prezentujemy historię, piękno i różnorodność muzyki. Przedstawiamy na nich rozmaite fakty, porządkujące informacje o muzycznych stylach i epokach. Co więcej, audycje z udziałem orkiestry symfonicznej opatrzone są komentarzem dyrygenta lub prelegenta