Edyta Piasecka

Polska śpiewaczka operowa (dramatyczny sopran koloraturowy).

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie. Podczas studiów zadebiutowała w Operze Krakowskiej partią Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie Mozarta pod dyr. K. Bumanna. Pięć lat później rolę tę prezentowała w Holandii w koprodukcji z Teatrem Wielkim z Budapesztu. W 1997 roku rozpoczęła współpracę z Operą Dolnośląską we Wrocławiu, gdzie zadebiutowała w partii Rosiny w Cyruliku sewilskim oraz Frasquity w Carmen.

Od 1999 roku była solistką Opery Krakowskiej, a w roku 2003 zadebiutowała w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie w roli Hrabiny di Folleville w polskiej prapremierze Podróży do Reims.

Brała udział w wielu kursach mistrzowskich, m.in. Bachakademie u prof. Anny Reynols, a także u A. Kaweckiej, Ch. Ellsnera, A. Pears, R. Karczykowskiego.

Zdobyła liczne nagrody: I miejsce na Kursie Mistrzowskim dla Śpiewaków Operowych organizowanym w przez prof. Ryszarda Karczykowskiego (1997), Nagroda specjalna dla najlepszego głosu żeńskiego i udział w koncertach z cyklu Promocja Polskich Talentów w Austrii (koncerty w Eisenstadt i Baden 1998 rok), nominacja do Paszportu „Polityki” w kategorii „Muzyka poważna” (2004 rok), Nagroda im. A. Hiolskiego za Debiut operowy w Teatrze Wielkim (2008), Nagroda „Gwiazda wokalistyki” na 47. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy.