Logo filharmonii

Jędrzej Hankus

Jedenastoletni uczeń Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie fletu p. Macieja Hankusa oraz Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce.

Naukę gry na instrumencie rozpoczął w wieku 8 lat i kontynuuje pod okiem swojego taty. Ma na swoim koncie występy i audycje upowszechniające muzykę klasyczną w Filharmonii Lubelskiej i Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Jest laureatem następujących nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach fletowych:

  • Nagroda Główna „Grand Prix” podczas Włodawskich Spotkań Fletowe (2019),
  • III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych im. B. Strawy i F. Krzemińskiego w Lublinie (2019),
  • wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Fletowy w Lublinie (2019).

    Jędrzej interesuje się sportem, a w szczególności wyczynową jazdą na rowerze.