FILHARMONIA

OR
KIE
STRA

Filharmonii Lubelskiej

slider

kasa

Kasa Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

Kasa Filharmonii czynna od wtorku do piątku w godzinach od 12:00 do 17:00 oraz na 1h przed każdym koncertem.

Telefon do kasy filharmonii – 81 53 15 112.
Potwierdzenie zaproszeń – 81 53 15 120.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rodzaje biletów

 1. Bilet premium obejmuje rząd VIII (m. 3-21), IX (m. 3-20) i X (m. 3-20).
 2. Bilet normalny.
 3. Bilet ulgowy uprawniają do wzięcia udziału z miejscem siedzącym na wybrane wydarzenia, oraz przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wskazanych warunków:
  1. jest emerytem, rencistą.
  2. jest kombatantem,
  3. jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością (jeden opiekun osoby niepełnosprawnej uczestniczy w koncercie bezpłatnie),
  4. jest nauczycielem akademicki, szkolnym lub przedszkolnym,
  5. jest doktorantem,
  6. dla osoby z dzieckiem do 18 r.ż.
 4. Bilet szkolny/studencki sprzedawany tylko w kasie Filharmonii. Przysługuje uczniom i studentom studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych do ukończenia 26. roku życia.
 5. Bilet z Kartą sprzedawany tylko w kasie Filharmonii przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wskazanych warunków:
  1. jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny lub Karty Rodzina 3+,
  2. jest posiadaczem Lubelskiej Karty Seniora.
 6. Bilet Młodego Melomana obejmuje rząd I-IV. Przysługuje uczniom i studentom studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych do ukończenia 26. roku życia.
 7. Bilet grupowy sprzedawany tylko w kasie Filharmonii przysługuje grupie powyżej 10 osób.
 8. Karnet uprawnia do wzięcia udziału z miejscem siedzącym na wybrane wydarzenia wyznaczone przez Filharmonię w danym miesiącu. Karnet nabywa się w Kasie Filharmonii. Może on obejmować miejsca objęte biletem premium (karnet premium) lub pozostałe miejsca (karnet normalny).
 9. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek okazać dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi, na prośbę pracownika kasy lub pracownika obsługi widowni, pod rygorem odmówienia wejścia na dane wydarzenie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rezerwacja biletów

Rezerwacja biletów tylko dla grup zorganizowanych, po uprzednim uzgodnieniu z Filharmonią, nie później niż 10 dni przed koncertem. Rezerwacje takie należy wykupić w ciągu 7 dni od daty rezerwacji.

Informujemy, że bilety można opłacić bezpośrednio w kasie, bądź przelewem w okresie ważności rezerwacji na poniższy numer rachunku:

Filharmonia im. H. Wieniawskiego 20-029 Lublin ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
PKO Bank Polski 51 1020 3147 0000 8902 0095 3174
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja, nazwę koncertu (lub nazwisko jednego z wykonawców) i numer rezerwacji.

Bilety opłacone przelewem można odebrać w kasie filharmonii w godzinach jej pracy bądź bezpośrednio przed koncertem. Prosimy o odbieranie biletów nie później niż 30 minut przed koncertem.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zwroty biletów

 • Zwrot biletów zakupionych w Kasie Filharmonii przyjmowany jest najpóźniej na 10 dni przed planowanym wydarzeniem i dokonać go można wyłącznie w Kasie Filharmonii.
 • Filharmonia Lubelska nie dokonuje zwrotów za bilety zakupione w Systemie online. Wyjątkiem jest zwrot biletów z powodu odwołania wydarzenia lub zmiany terminu wydarzenia.