Logo filharmonii

Marek Smorawiński

Pochodzi z wielopokoleniowej rodziny muzycznej. Współpracował z Filharmonią Zielonogórską, Capellą Bydgostiensis, Centralnym Zespołem Artystycznym WP w Warszawie, Sinfonietta de Paris w Paryżu. Od 1987 roku wiolonczelista Filharmonii Lubelskiej, od 1993 roku muzyk-solista tutejszej Filharmonii. Inicjator i założyciel Kwartetu Lubelskiego, powstałego w 1993 roku. Aranżer i kompozytor utworów na kwartet smyczkowy. Ma w swoim dorobku także koncerty kameralne, solowe m. in. sonaty wiolonczelowe Rachmaninowa, Brahmsa, Beethovena.