MUZYKA 2024

Program: Muzyka
Instytucja współfinansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota dofinansowana: 66 000,00 zł
Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal im. Braci Wieniawskich

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w
ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

czerwone logo narodowego instytutu muzyki itanca