Artystka uśmiechnięta ze skrzypcami

Natalia Kozub

Studia muzyczne ukończyła w klasie prof. L. Oniszczenko we Lwowskim Konserwatorium im. M. Łysenko. W roku 2005 ukończyła Studia Podyplomowe na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w zakresie kameralistyki w klasie prof. M. Nosowskiej.

Od 1991 roku pracuje w Orkiestrze Filharmonii Lubelskiej jako solistka, równocześnie prowadzi klasę skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie. Uczniowie jej odnoszą liczne sukcesy na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.