FILHARMONIA

OR
KIE
STRA

Filharmonii Lubelskiej

slider

Dyrekcja

Zastępca dyrektora ubrana na czarno. Uśmiecha się

Zuzanna Dziedzic – p.o. Dyrektora

Z wykształcenia magister ekonomii – ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Wielokrotnie uczestniczyła w kursach i szkoleniach podnosząc swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Od 35 lat pracuje w resorcie kultury osiągając sukcesy. Przez 26 lat kierowała Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze. W tym okresie prawie od podstaw zbudowała nowy gmach Filharmonii z salą koncertową, stwarzając jednocześnie bardzo dobre warunki do rozwoju artystycznego orkiestry. Filharmonia pod jej dyrekcją stała się kulturalną wizytówką Jeleniej Góry i całego Dolnego Śląska zajmując znaczące miejsce na mapie muzycznej kraju.

W Filharmonii im. H Wieniawskiego w Lublinie  pracuje od listopada 2018 roku  na stanowisku  zastępcy dyrektora, obecnie pełni obowiązki dyrektora. W okresie swojej pracy na stanowisku zastępcy dyrektora dała się poznać jako wybitny fachowiec znający problemy instytucji muzycznej. Brała czynny udział w zarządzaniu merytorycznym jak i administracyjnym Filharmonii. Dzięki długoletniej  znajomości środowiska muzycznego ma łatwość nawiązywania kontaktów artystycznych, których owocem jest przyjazd do Lublina wspaniałych artystów, solistów i dyrygentów. Współpracuje ze środowiskiem akademickim Lublina, głównie w zakresie zwiększenia uczestnictwa w koncertach uczącej się  młodzieży. Z jej inicjatywy Filharmonia nawiązała ścisłą współpracę ze szkołami muzycznymi Lublina i województwa, czego efektem są między innymi „Muzyczne czwartki” tj. wspólne koncerty uczniów i pedagogów w Sali Filharmonii. Także z jej inicjatywy organizowane są liczne koncerty i audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Koncerty te odbywają się w Sali koncertowej Filharmonii oraz w coraz większej ilości szkół, przedszkoli i domów kultury w obrębie województwa lubelskiego. Zainicjowana została także ścisła współpraca z Uniwersytetem III Wieku, wynikiem czego  jest coraz większa liczba słuchaczy  na  koncertach w Filharmonii. Przez okres czterech lat głównie z  jej inicjatywy zostały przeprowadzone liczne remonty i udogodnienia w budynku Filharmonii. Miało to  bezpośredni wpływ na poprawę warunków pracy muzyków i pracowników administracji, a przede wszystkim w znaczącym stopniu poprawiło estetykę  pomieszczeń dostępnych dla słuchaczy. Wszystko to  przyczyniło się do wzrostu wizerunku Instytucji. Sala koncertowa została doposażona w dodatkowe oświetlenie sceniczne i nagłośnienie.

Za swoje zasługi Zuzanna Dziedzic była wielokrotnie uhonorowywana i nagradzana. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Miasto Jelenia Góra przyznało jej nagrodę w dziedzinie kultury, oraz tytuł  „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”. W plebiscycie ogłoszonym w gazecie „Nowiny Jeleniogórskie” zdobyła tytuł „Człowieka Roku 2008”. Otrzymała także nagrodę Grand Prix Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz medal „Za szczególne zasługi dla UMFC” i „Medal Honorowy Uniwersytetu” za długoletnią współpracę w zakresie organizacji wspólnego Festiwalu „Gwiazdy promują” i Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci. W 2010 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2012 roku otrzymała Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, a w 2013 roku Medal SPAM za zasługi dla Muzyki Polskiej. W 2016 roku otrzymała Nagrodę Kulturalną Nowin Jeleniogórskich „Złoty Kluczyk” za wieloletnie zaangażowania w budowanie marki Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze oraz stworzenie z niej jednej z najlepszych instytucji kultury regionu. Przez dwie kadencje (do 2016 roku) była członkiem zarządu Zrzeszenia Filharmonii i Orkiestr Polskich. Od 2018 roku mieszka i pracuje w Lublinie.

p.o. Dyrektora