FILHARMONIA

OR
KIE
STRA

Filharmonii Lubelskiej

slider

Dyrekcja

Dominik Mielko – dyrektor

Doktor sztuk muzycznych, nauczyciel akademicki w Instytucie Muzyki WA UMCS w Lublinie, dyrygent, prezes Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej, założyciel i kierownik orkiestry i zespołu wokalnego tego stowarzyszenia. Z urodzenia Lublinianin, tu mieszka i pracuje. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im.

K. Lipińskiego w Lublinie (2010), Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (2014), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2016) oraz Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej (2018). W latach 2010-13 był stypendystą Royal Northern College of Music w Manchester.

W latach 2014-2017 pracował jako klawesynista, pianista i organista Filharmonii Lubelskiej w orkiestrze symfonicznej oraz zespole muzyki dawnej Konfraternia Caper Lublinensis, zaś w latach 2018-2020 kierował Zespołem Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej.

Dominik Mielko z dużym zaangażowaniem pracuje na rzecz propagowania muzyki m.in. jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu ANIMA MUNDI – w ramach którego organizuje regularne koncerty dla mieszkańców Lublina, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy. W ramach ANIMA MUNDI wystąpili wybitni polscy i zagraniczni soliści, zespoły kameralne, orkiestry i chóry, a pod dyrekcją D. Mielko zabrzmiały m.in. V Symfonia L van Beethovena, Uwertura Akademicka J. Brahmsa, Koncert fortepianowy e-moll F. Chopina, Suita Orkiestrowa I.J. Paderewskiego, Pasja wg św. Jana, Oratorium na Boże Narodzenie i Oratorium Wielkanocne J.S. Bacha, Mesjasz J.F. Haendla, Stworzenie Świata J. Haydna, Requiem i Wielka Msza c-moll W.A. Mozarta oraz Stabat Mater R. Padlewskiego – nagrane i wydane w 2019 r. na płycie CD, a w 2021r. nagrodzone I Nagrodą na konkursie „Pro bono Poloniae”, organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (za cykl koncertów „Wielcy Powstania Warszawskiego. Roman Padlewski – wybitny, zapomniany kompozytor międzywojnia”). W roku 2023 Lubelska Akademia Muzyki Dawnej, którą zarządza, otrzymała nagrodę uznania Ministra Edukacji i Nauki, w podziękowaniu za wieloletnią działalność promującą kulturę muzyczną na terenie Lubelszczyzny oraz całej Polski, upowszechnianie inicjatyw związanych z muzyką i sztuką dawną, a także w uznaniu osiągnięć artystycznych Zespołu Wokalnego i Orkiestry Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej

Dominik  Mielko  prowadzi  dynamiczne  działania  na  rzecz  promocji  kultury i rozwój infrastruktury artystycznej województwa lubelskiego, których celem jest budowanie i kształtowanie świadomego odbiorcy kultury. Na ich realizację pozyskuje liczne granty m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Województwa Lubelskiego, Narodowego Centrum Kultury oraz lokalnych samorządów.

W 2018 r. Dominik Mielko w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Lublina otrzymał Medal 700-lecia Miasta Lublin, w 2019 r. stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, w 2020 r. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2022 r. Nagrodę za osiągnięcia w rozwijaniu kultury w powiecie puławskim.

Hobbystycznie jest hodowcą najstarszej polskiej rasy owiec – wrzosówki.

Zuzanna Dziedzic – zastępca dyrektora

Zastępca dyrektora ubrana na czarno. Uśmiecha się

Z wykształcenia magister ekonomii – ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Wielokrotnie uczestniczyła w kursach i szkoleniach podnosząc swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Od 35 lat pracuje w resorcie kultury osiągając sukcesy. Przez 26 lat kierowała Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze. W tym okresie prawie od podstaw zbudowała nowy gmach Filharmonii z salą koncertową, stwarzając jednocześnie bardzo dobre warunki do rozwoju artystycznego orkiestry. Filharmonia pod jej dyrekcją stała się kulturalną wizytówką Jeleniej Góry i całego Dolnego Śląska zajmując znaczące miejsce na mapie muzycznej kraju.

W Filharmonii im. H Wieniawskiego w Lublinie  pracuje od listopada 2018 roku  na stanowisku  zastępcy dyrektora, obecnie pełni obowiązki dyrektora. W okresie swojej pracy na stanowisku zastępcy dyrektora dała się poznać jako wybitny fachowiec znający problemy instytucji muzycznej. Brała czynny udział w zarządzaniu merytorycznym jak i administracyjnym Filharmonii. Dzięki długoletniej  znajomości środowiska muzycznego ma łatwość nawiązywania kontaktów artystycznych, których owocem jest przyjazd do Lublina wspaniałych artystów, solistów i dyrygentów. Współpracuje ze środowiskiem akademickim Lublina, głównie w zakresie zwiększenia uczestnictwa w koncertach uczącej się  młodzieży. Z jej inicjatywy Filharmonia nawiązała ścisłą współpracę ze szkołami muzycznymi Lublina i województwa, czego efektem są między innymi „Muzyczne czwartki” tj. wspólne koncerty uczniów i pedagogów w Sali Filharmonii. Także z jej inicjatywy organizowane są liczne koncerty i audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Koncerty te odbywają się w Sali koncertowej Filharmonii oraz w coraz większej ilości szkół, przedszkoli i domów kultury w obrębie województwa lubelskiego. Zainicjowana została także ścisła współpraca z Uniwersytetem III Wieku, wynikiem czego  jest coraz większa liczba słuchaczy  na  koncertach w Filharmonii. Przez okres czterech lat głównie z  jej inicjatywy zostały przeprowadzone liczne remonty i udogodnienia w budynku Filharmonii. Miało to  bezpośredni wpływ na poprawę warunków pracy muzyków i pracowników administracji, a przede wszystkim w znaczącym stopniu poprawiło estetykę  pomieszczeń dostępnych dla słuchaczy. Wszystko to  przyczyniło się do wzrostu wizerunku Instytucji. Sala koncertowa została doposażona w dodatkowe oświetlenie sceniczne i nagłośnienie.

Za swoje zasługi Zuzanna Dziedzic była wielokrotnie uhonorowywana i nagradzana. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Miasto Jelenia Góra przyznało jej nagrodę w dziedzinie kultury, oraz tytuł  „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”. W plebiscycie ogłoszonym w gazecie „Nowiny Jeleniogórskie” zdobyła tytuł „Człowieka Roku 2008”. Otrzymała także nagrodę Grand Prix Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz medal „Za szczególne zasługi dla UMFC” i „Medal Honorowy Uniwersytetu” za długoletnią współpracę w zakresie organizacji wspólnego Festiwalu „Gwiazdy promują” i Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci. W 2010 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2012 roku otrzymała Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, a w 2013 roku Medal SPAM za zasługi dla Muzyki Polskiej. W 2016 roku otrzymała Nagrodę Kulturalną Nowin Jeleniogórskich „Złoty Kluczyk” za wieloletnie zaangażowania w budowanie marki Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze oraz stworzenie z niej jednej z najlepszych instytucji kultury regionu. Przez dwie kadencje (do 2016 roku) była członkiem zarządu Zrzeszenia Filharmonii i Orkiestr Polskich. Od 2018 roku mieszka i pracuje w Lublinie.