INFRASTRUKTURA KULTURY 2020

Program: Infrastruktura Kultury
Instytucja współfinansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota dofinansowania – 200000,00 zł
Nazwa projektu: Zakup i Montaż Systemu Nagłośnienia i Oświetlenia Estradowego Sali Koncertowej Filharmonii Lubelskiej

Przedmiotem zadania jest zakup i montaż systemu nagłośnieniowego i oświetlenia estradowego na potrzeby sali koncertowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Projekt oparty został na koncepcji, która zakłada rozbudowę systemu o kolejne elementy bez konieczności zmiany urządzeń bazowych – urządzenia mogą być dowolnie konfigurowane w zależności od potrzeb. Tegoroczne działania stanowić będą pierwszy etap zakupu i montażu systemów oświetleniowego i nagłośnieniowego.

Podczas remontu Filharmonii im. H. Wieniawskiego nie uwzględniono montażu nagłośnienia sali koncertowej, co w znacznym stopniu ogranicza działalność instytucji, głównie w zakresie koncertów edukacyjnych, na które w lubelskim środowisku jest bardzo duże zapotrzebowanie. Planowane przez Filharmonię Lubelską działania przewidują poszerzenie oferty programowej, w tym skierowanej do młodych słuchaczy, o projekty sceniczne wymagające dodatkowego nagłośnienia, stąd konieczność wyposażenia sali w jego elementy. Wykorzystywanie nowoczesnych środków wyrazu uzyskiwanych z użyciem mikrofonów wpłynie na atrakcyjność oferty programowej Filharmonii Lubelskiej. Nagłośnienie konieczne jest w przypadku koncertów zespołów amatorskich, solistów dziecięcych, udziału piosenkarzy oraz podczas prelekcji. Jego zakup i montaż stanowi niezbędny element realizacji technicznej koncertów i innych wydarzeń artystycznych odbywających się w Filharmonii Lubelskiej. System nagłośnieniowy służyć ma: 

1. Równomiernej propagacji dźwięku od strony sceny w kierunku widowni. 

2. Dodatkowemu dogłośnieniu miejsc.

3. Przyjęciu do cyfrowego systemu transmisji 48 sygnałów fonicznych audio z mobilnych modułów wejściowych na scenie. 

4. Transmisji sygnałów audio poprzez wielokanałową sieć cyfrową. 

5. Realizacji dźwięku z poziomu cyfrowej wielokanałowej konsolety dysponującej 48 kanałami miksowania oraz 16 szynami wyjściowymi. 

6. Umożliwieniu pracy zdalnej przy pomocy tabletu, bez potrzeby bezpośredniej realizacji dźwięku na konsolecie fonicznej. 

Filharmonia Lubelska nie posiada też systemu oświetlenia estradowego sali koncertowej, co wobec jednoczesnego braku systemu nagłośnienia znacznie zwiększa koszty utrzymania instytucji. 

Proponowany system oświetlenia estradowego przeznaczony jest do realizacji technicznej koncertów i innych wydarzeń artystycznych takich jak: eventy, spektakle, prezentacje, a szczególnie inscenizowane audycje muzyczne. System pozwala na wyodrębnienie światłem występujących artystów, elementów scenograficznych oraz walorów architektonicznych budynku. Jego elementami składowymi są: 

1. System nagłośnienia frontalnego z jego instalacją 

2. Oświetlenie sceniczne z jego instalacją Montaż systemu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego sali koncertowej: – zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej Filharmonii, – stworzy optymalne warunku do pracy muzyków, – korzystnie wpłynie na sytuację finansową instytucji.