INFRASTRUKTURA KULTURY 2021

Program: Infrastruktura kultury
Instytucja współfinansująca: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Kwota dofinansowana: 290 000,00
Nazwa projektu: Rozbudowa systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej

Przedmiotem zadania jest rozbudowa systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby sali koncertowej. Projekt stanowi uzupełnienie obecnych systemów o kolejne elementy bez konieczności zmiany urządzeń bazowych. Proponowany system oświetlenia estradowego przeznaczony jest do realizacji technicznej koncertów i innych wydarzeń artystycznych. System pozwoli na wyodrębnienie światłem występujących artystów, elementów scenograficznych oraz walorów architektonicznych budynku. Ponadto rozbudowa systemu oświetleniowego i nagłośnieniowego sali koncertowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego wpłynie na poszerzenie oferty programowej (możliwość wystawiania dzieł z elementami scenograficznymi, prezentacji itp.). Sprawi, iż w każdym jej punkcie zostanie wyrównana akustyka. Znacznie zwiększy to komfort słuchania koncertów wymagających nagłośnienia melomanom wszystkich grup wiekowych. Wpłynie to jednocześnie na zwiększenie atrakcyjności koncertów skierowanych do młodego grona odbiorców.

System nagłośnieniowych służyć ma:
1. Równomiernej propagacji dźwięku.
2. Dodatkowemu nagłośnieniu miejsc.
3. Przyjęciu do cyfrowego systemu transmisji 96 sygnałów fonicznych audio z mobilnych modułów wejściowych na scenę.
4. Transmisji kanałów audio przez wielokanałową sieć cyfrową.
5. Realizacji dźwięku z poziomu cyfrowej wielokanałowej konsolety dysponującej 96 kanałami miksowania oraz 24 szynami wyjściowymi.
6. Umożliwieniu pracy zdalnej przy pomocy tabletu.

Montaż systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego sali koncertowej:
1. Zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej Filharmonii.
2. Stworzy optymalne warunki do pracy muzyków.
3. Korzystnie wpłynie na sytuację finansową instytucji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.