FILHARMONIA

OR
KIE
STRA

Filharmonii Lubelskiej

slider

Kultura bez barier 2022/2023

Nazwa projektu: Kultura bez barier
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tytuł przedsięwzięcia: Cykl koncertów i warsztatów muzyczno-plastycznych „Muzyką malowane”

Wysokość dotacji: 100 465 PLN

Cykl 9 koncertów i warsztatów muzyczno-plastycznych “Muzyką malowane” to kontynuacja działań ułatwiających kontakt ze sztuką osobom ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza z ograniczoną możliwością ruchu, poruszających się o kulach i na wózkach oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty w kameralnych grupach mają służyć aktywizacji oraz integracji osób ze szczególnymi potrzebami z osobami neuronormatywnymi. Główną zaletą warsztatów jest praca w zespole, motywująca do wykonywania określonych zadań i jednocześnie tworząca poczucie przynależności, eliminująca alienację negatywnie wpływającą na samopoczucie i chęć do pracy nad sobą. Program ogólnodostępnych koncertów kameralnych został dopasowany do możliwości percepcyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.
Projekt zwieńczy wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów, która zostanie umieszczona na foyer Filharmonii.

Projekt realizowany w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.