MUZYKA 2020. „Czas to miłość”

Program: Muzyka 2020
Instytucja współfinansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota dofinansowania – 143 633,00 zł
Nazwa projektu: „Czas to miłość. W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia w roku beatyfikacji”

„CZAS TO MIŁOŚĆ. W HOŁDZIE PRYMASOWI TYSIĄCLECIA W ROKU BEATYFIKACJI” to cykl 11 koncertów poświęconych pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, służących upamiętnieniu postaci Prymasa poprzez muzykę polskich i światowych twórców oraz wykazaniu jego silnych związków z Lubelszczyzną. W latach 1925-29 Stefan Wyszyński studiował na Wydziale Prawa KUL wieńcząc naukę doktoratem; tu aktywnie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej “Odrodzenie” oraz w organizacji “Bratnia Pomoc”. W latach 1946-48 był lubelskim biskupem diecezjalnym. Na terenie Lubelszczyzny ukrywał się także podczas okupacji. Pobyt Kardynała Wyszyńskiego w Kozłówce jest faktem mało znanym, dlatego projekt stanowić będzie dobrą okazję do wypełnienia tej luki historycznej.

Wybór miejsca koncertów jest nieprzypadkowy. Pałac w Kozłówce to jedna z najlepiej zachowanych w Polsce rezydencji arystokratycznych, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Zamoyskich. Wyróżnia się autentycznością zabytkowych wnętrz i otoczenia. Kaplica pałacowa, wzorowana na kaplicy wersalskiej, oraz przepiękny park przyciągają corocznie prawie 300 tys. turystów. Doskonałe utrzymanie kompleksu docenione zostało medalem Europa Nostra 1997 i tytułem Pomnika Historii. Podczas okupacji hitlerowskiej Zamoyscy udzielali schronienia wielu potrzebującym. Od 1 sierpnia 1940 do 1 września 1941 r. przebywał tu ksiądz Stefan Wyszyński, jako kapelan sióstr i niewidomych z zakładu w Laskach. Zajmował się duszpasterstwem oraz tajnym nauczaniem i pracą naukową. Jego dyskusje zaczęto nazywać Akademią Kozłowiecką.

W projekcie dominować będą kompozycje utrzymane w stylistyce sakralnej, dzieła twórców polskich i obcych zaliczane do światowego kanonu kameralistyki. Do udziału zaproszone zostały najbardziej utytułowane polskie zespoły kameralne: Kwartet Śląski, Camerata Vistula, Meccore String Quartet, Chopin University Accordion Trio, znakomici dyrygenci: Andrzej Kosendiak, Marek Pijarowski, Jerzy Swoboda i soliści: Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Roman Perucki, Krzysztof Jakowicz, Łukasz Długosz, Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek, Piotr Olech, Rafał Grozdew, Paweł Michalczuk, Robert Brodacki. Każdy z koncertów poprzedzi słowo wstępne wygłoszone przez muzykologa Karola Furtaka.

Wszystkie koncerty zrealizowane zostaną zgodnie z wymogami sanitarnymi, stąd liczba słuchaczy dostosowana będzie do wielkości sal. Koordynatorem projektu „CZAS TO MIŁOŚĆ. W HOŁDZIE PRYMASOWI TYSIĄCLECIA W ROKU BEATYFIKACJI” jest znakomity polski wiolonczelista i kameralista Tomasz Strahl.

Współdziałanie dwóch wiodących instytucji Ziemi Lubelskiej jest niepowtarzalną szansą na promocję kultury polskiej i muzyki w wykonaniu wybitnych artystów w niezwykle ważnym kontekście historycznym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca