Muzyka 2022

MUZYKA. „Józef Wieniawski w 110. rocznicę śmierci”

Program: Muzyka
Instytucja współfinansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota dofinansowana: 105 000,00 zł
Nazwa projektu: Józef Wieniawski w 110. rocznicę śmierci

 „Józef Wieniawski w 110. rocznicę śmierci” to cykl 12 koncertów (7 kameralnych i 5 symfonicznych) służących upamiętnieniu czołowego lubelskiego XIX-wiecznego kompozytora-pianisty. Proponowane dzieła reprezentują główne nurty jego twórczości: muzykę symfoniczną (wszystkie dzieła orkiestrowe), kameralną, solową i wokalną. Projekt ma charakter popularyzatorski, jego podstawowym zadaniem jest kultywowanie tradycji i dziedzictwa polskiej kultury muzycznej oraz przedstawienie dorobku artysty na tle dokonań twórców polskich i europejskich. Współpraca z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce służyć ma społeczności lokalnej oraz turystom odwiedzającym Muzeum. Do udziału w koncertach zaproszeni zostali artyści o międzynarodowej sławie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

czerwone logo narodowego instytutu muzyki itanca