#zostańwdomu @7/ Coś dla najmłodszych melomanów!

Moja muzyczna książeczka

Coś dla najmłodszych melomanów!

Pozostając w domu będziecie mogli razem z nami uczyć się nutek. A wszystko dzięki „magicznej" kolorowance: MOJA MUZYCZNA KSIĄŻECZKA, będącej jednocześnie świetną i przyjemną metodą indywidualnej nauki dla najmłodszych, a także urozmaiceniem zajęć muzycznych.
Jesteśmy wdzięczni za propozycję, otwartość i życzliwość oraz udostępnienie pozycji autorce: P. Gabrieli Picz.

Zamieszczamy wstęp publikacji, będący jednocześnie „instrukcją obsługi".

Zapraszamy do korzystania!