#zostańwdomu @9/ Zapraszamy do wirtualnej Filharmonii

Warsztaty muzyczne dla dzieci: ROZGRZEWKA

Warsztaty muzyczne dla dzieci w Filharmonii Lubelskiej:

1. ROZGRZEWKA
(Wg pomysłu Karoliny Barańczuk)

Prowadz. - Justyna Wiąckiewicz
Akomp., realiz. - Anna Kabulska

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie zaprasza na warsztaty muzyczne dla dzieci, które chcą nie tylko słuchać muzyki, ale także ją wykonywać. Wspólnie poznajemy brzmienia instrumentów „orffowskich”, tworzymy własny akompaniament do znanych utworów oraz próbujemy zagrać na własnym ciele (body percussion). Również śpiewamy, rytmizujemy oraz gimnastykujemy buzie i języki za pomocą rymowanek, wyliczanek i zabawnych wierszyków. Zajęcia warsztatowe oparte są na koncepcji Carla Orffa i Émila Jaques-Dalcroze’a oraz na metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.