Wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia w foyer Filharmonii

WYSTAWA
,,DZIECI MOJE! BISKUP STEFAN WYSZYŃSKI
ORDYNARIUSZ LUBELSKI 1946-1949”

Foyer Filharmonii Lubelskiej 4 września – 9 października 2020


Trwając w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, Fundacja „Nasza Tradycja” przygotowała wystawę zatytułowaną „Dzieci moje! Biskup Stefan Wyszyński Ordynariusz Lubelski 1946-1949”.
Tytuł wystawy to słowa, którymi 26 maja 1946 roku, zwracając się do swoich diecezjan, rozpoczął pierwsze publiczne wystąpienie najmłodszy wówczas polski biskup.
Pierwsza odsłona wystawy miała miejsce w maju 2016 roku z okazji 70. rocznicy ingresu biskupa Wyszyńskiego do katedry lubelskiej. Od tego czasu, prezentowana nie tylko w lubelskich świątyniach i instytucjach wystawa jest stale ubogacana, a jej pokłosiem jest wydany przez „Naszą Tradycję” ponad dwustustronicowy album. Zgromadzone dokumenty i fotografie obrazują wydarzenia z wiosny 1946 roku, związane z nominacją, konsekracją i ingresem biskupa Stefana Wyszyńskiego, wspominając także o wybranych przejawach jego blisko trzyletniej posługi biskupiej w Lublinie. Patronatem honorowym wystawę objął Jego Ekscelencja abp prof. Stanisław Budzik metropolita lubelski. Konsultantem historycznym wystawy jest, zmarły w 2019 roku, nestor Episkopatu Polski abp prof. Bolesław Pylak arcybiskup senior Archidiecezji Lubelskiej, jako młody kleryk, uczestnik wydarzeń sprzed 74. lat. Autorem koncepcji wystawy jest Leon M. Budrys, zaś wyboru tekstów oraz doboru fotografii i dokumentów dokonał Piotr Krzysztof Kuty. Na czterdziestu jeden tablicach prezentowane są – mało znane – fotografie i dokumenty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archiwum Państwowego w Lublinie, Państwowego Muzeum na Majdanku, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz zbiorów prywatnych. Motyw przewodni wystawy stanowią fragmenty pierwszych wystąpień biskupa Stefana Wyszyńskiego: listu pasterskiego na dzień konsekracji, listu pasterskiego na dzień ingresu oraz przemówienia ingresowego. Za opis służą fragmenty wywiadu, jaki Piotr Krzysztof Kuty przeprowadził z abp. Bolesławem Pylakiem oraz fragmenty artykułu ks. prof. Piotra Niteckiego pt. „Z Włocławka do Lublina”. Obficie wykorzystane są także fotokopie – dla potrzeb ekspozycji poddane montażowi graficznemu – oryginalnych tekstów z roczników Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich z lat 1946-1949. Integralną częścią wystawy jest „Kronika czynności pasterskich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza” dzień po dniu opisująca krótką, ale niezwykle bogatą posługę biskupią w Lublinie przyszłego Prymasa Polski.

 

wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
oraz w 1 godzinę przed każdym  koncertem
przybycie w celu obejrzenia ekspozycji prosimy potwierdzić
pod nr tel 571-435-406