Piotr Wajrak

dr hab. Piotr Wajrak

Dyrygent -  uczeń prof. Bogusława Madeya -  wybitnego znawcy i badacza zagadnień techniki dyrygowania wypływającej z krytycznej analizy interpretacyjno-wykonawczej partytury.
W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej przygotowywał codzienny repertuar tej sceny, dyrygował ważnymi spektaklami (Straszny dwór, Śpiąca królewna, Romeo i Julia, Święto wiosny, Harnasie, Grek Zorba i in.).
Najmłodszy asystent w historii, któremu powierzono prowadzenie premiery na scenie głównej (Straszny dwór 1996). Miał zaszczyt dyrygować podczas odsłonięcia Kwadrygi Apollina na frontonie Teatru – prestiżowa, historyczna uroczystość w obecności najwyższych władz Polski.
Dyrygował w operach Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Gdańska i Szczecina, podczas tournee zagranicznych, pracował z orkiestrami Teatro La Fenice w Wenecji i Carlo Felice w Genui, oraz w Teatro de Bellas Artes w Bogocie.
Prowadzi koncerty w filharmoniach. Nagrywa płyty. Realizuje wydarzenia kulturalne w kościołach, halach sportowo-widowiskowych, salach konferencyjnych i w plenerze.

Artysta - twórczo opracowuje partytury, odkrywa nieznane wartości uznanych dzieł, perfekcyjnie słyszy, diagnozuje i usuwa usterki dzieł w płaszczyznach: kompozytorskiej, edytorskiej i wykonawczej, partner dla współpracowników na scenie i estradzie, wspiera, łagodzi stres sceniczny.
Dyryguje w niezwykłym stylu, z gestu wypływa muzyka, którą słyszysz. Buduje porządek i bezpieczeństwo w warstwie wykonawczej, kieruje przepływem emocji w warstwie wrażeń.

Dyrektor artystyczny (oraz p.o. naczelnego) Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (2004-2008), gdzie zaproponował publiczności niebanalny, interesujący i różnorodny program, poszerzył ofertę artystyczną, poprawił wizerunek instytucji poprzez odpowiednie działania merytoryczne oraz reklamowo-promocyjne. Perfekcyjny organizator i koordynator wielkoobsadowych przedsięwzięć kulturalnych, doskonale znający problematykę zarządczą i inwestycyjną w budżetowych jednostkach kultury i oświaty. Absolwent studiów podyplomowych dla menedżerów kultury i zarządzania oświatą. Zarządzał programami operacyjnymi, projektami europejskimi, oraz procesami inwestycyjnymi w sferze kultury.

Menedżer konsekwentny w wymaganiach, sprawiedliwy w ocenie, traktuje powierzone grupy w sposób silnie zindywidualizowany.
Łatwo nawiązuje kontakt, umie słuchać. Umiejętnie dobiera metody zarządzania organizacją pozwalające na komplementarny wzrost kompetencji zawodowych i społecznych. Cieszy się zaufaniem  i uznaniem społeczności, w których działa.
Ceniony współpracownik Instytutu Skutecznego Działania. Współtwórca i realizator autorskiego projektu szkoleniowego Budowa Zespołów Doskonałych. Umie współpracować i rozmawiać ze zwierzchnikami, jak i z zespołem. Dobry negocjator – wskazuje wspólne cele i godzi interesy stron. Skutecznie przewodzi organizacjom w okresach trudnych oraz w okresie zmian.

Pedagog. Doktor sztuki, nauczyciel dyplomowany.

Dyrygent, kierownik artystyczny, wykładowca szkolnych i akademickich młodzieżowych orkiestr symfonicznych.

Wielokrotnie nagradzany. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zasłużony dla kultury polskiej).