Izabela Zagórska

Absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie. W latach 2002-2008 wiolonczelistka kwartetu smyczkowego „CORDES”, który w 2006 roku zajął III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Worzelu na Ukrainie. Wielokrotnie współpracowała z Orkiestrą Radia w Kijowie oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie. Obecnie, jako muzyk orkiestrowy I głos solista związana jest z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego.