Piotr Wijatkowski

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie dyrygentury prof. Henryka Czyża. Kontynuował naukę w Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum” w Salzburgu w klasie Michaela Gielena. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej nadany przez Radę Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Koncertował w Polsce i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Egipcie, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Portugalii, Szwecji, Holandii, Danii, Albanii i na Ukrainie. Wśród wybitnych solistów, którym towarzyszył byli m.in.: Wanda  Wiłkomirska, Idil Biret, Aldona Dvarionaite, Marina Jaszwili, David Garrett, Mohamed Saleh, Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Alena Baeva, Avri Levitan, Radovan Vlatković, Ewa Pobłocka, Piotr Paleczny, Stanisław Drzewiecki, Jadwiga Rappé, Wiesław Ochman, Leszek Możdżer.
Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach. Posiada w repertuarze wszystkie najważniejsze dzieła symfoniczne i kameralne. Dokonał światowych i europejskich prawykonań dzieł Bertolda Hummla, Craiga Russela, Manuela Millana, Daniela Galay’a,  Philippe Chamouarda.
W jego dyskografii znajduje się siedem albumów CD wydanych w Polsce (DUX) oraz we Francji (Orphée) i Korei Południowej (SEM Gramophone). Wielokrotnie dokonywał nagrań dla polskiego i zagranicznego radia oraz telewizji, między innymi z Cairo Symphony Orchestra, czy z Orkiestrą Symfoniczną Radia i Telewizji w Tiranie. 
W latach 1993-2011 pracował w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, kolejno na stanowiskach: asystenta, dyrygenta, I-go dyrygenta i dyrektora artystycznego. Z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej występował na wielu krajowych estradach, m. in. dwukrotnie w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego. Poprowadził również dziesięć zagranicznych tournées orkiestry. Na lubelską estradę wprowadził po raz pierwszy tak znaczące dzieła jak: VII Symfonia Dymitra Szostakowicza, Symfonia Faustowska Ferenca Liszta, September Symphony, Missa pro Pace, II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara oraz Planety Gustava Holsta.
W latach 2013-2015 związany był z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie pełnił funkcję kierownika muzycznego czterech premierowych spektakli oraz pracował na stanowisku dyrektora artystycznego.
Nieprzerwanie od 1994 r. pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie sprawuje funkcję dyrektora Instytutu Muzyki.
Jest kompozytorem muzyki teatralnej. W 2008 r. wystąpił w roli dyrygenta w polsko-izraelskim filmie fabularnym „Wiosna 1941” (reż. Uri Barbash).