Daniil Isaiev

Śpiewak operowy, chórzysta i pianista urodzony w Sumach na Ukrainie. W latach 2001-2006 uczęszczał do Szkoły Muzycznej II stopnia w rodzinnych Sumach, którą ukończył z wyróżnieniem. Następnie uczęszczał do Sumskiej Wyższej Uczelni Sztuki i Kultury im. D. Bortniańskiego, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku Sztuka Muzyczna (2006-2010). Sztukę muzyczną studiował także na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sztuki im. I. P. Kotlarewskiego (2010-2015), gdzie najpierw zdobył dyplom licencjata, a następnie tytuł magistra sztuki muzycznej. Już w trakcie edukacji w Charkowie pracował jako chórzysta oraz solista Chóru Wydziału Dyrygentury Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuki, z którym to zespołem współpracował do roku 2016. Od roku 2017 współpracuje jako chórzysta oraz solista z Teatrem Muzycznym w Lublinie oraz Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie jako członek Chóru Kameralnego Filharmonii Lubelskiej. Jako solista regularnie występuje z Metropolitalnym Chórem Katedralnym w Charkowie, Chórem Katedry Prawosławnej w Lublinie oraz Chórem Katedry Metropolitalnej w Warszawie.