Debora Kramarek

Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie Nurłana Alimbajewa. W 2018 roku ukończyła studia magisterskie z oceną celującą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Tadeusza Gadziny i Pauliny Sokołowskiej. Obecnie jest studentką studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie skrzypiec barokowych Judyty Tupczyńskiej. W latach 2015-2018 studiowała w klasie skrzypiec barokowych Agaty Sapiechy w Międzywydziałowym Zakładzie Muzyki Dawnej działającym przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczyła w licznych koncertach wykonując partie solowe i orkiestrowe w dziełach m.in. J.S. Bacha, A. Corellego, M.A. Charpentiera. W 2018 roku wystąpiła podczas jubileuszowego koncertu w Filharmonii Narodowej jako członek Orkiestry Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej; współpracuje z zespołem muzyki dawnej Il Tempo oraz lubelskim zespołem Senza Battuta. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów, m.in. Simona Standage’a, Agaty Sapiechy, Leili Schayegh.Od września 2017 roku jest członkiem Zespołu Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej, z którym wykonuje dzieła epoki baroku, klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Od 2019 roku jest członkiem orkiestry barokowej programu stypendialnego Academia Montis Regalis we Włoszech.