Jerzy Kukla

Organista, organmistrz, dyrygent, organizator życia muzycznego. Studia w Akademii Muzycznej w Krakowie (organy, klasa prof. Mirosławy Semeniuk- Podrazy) i w Katowicach (dyrygentura, klasa prof. Jana Wincentego Hawela). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1990-91 (VSMU Bratysława, klasa prof. dr Ferdinanda Klindy ). Kursy mistrzowskie pod kierunkiem Michaela Schneidera oraz Gastona Litaize.
Jako organista, występuje na najważniejszych polskich festiwalach. Koncertował również w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainie i Włoszech. Jego interpretacje utrwalono na 6 płytach CD. Był autorem polskich prawykonań dzieł Oliviera Messiaena: „Les Corps Glorieux” (1987) oraz „Verset pour la fete de la dedicace” (1989). Od początku swej działalności koncertowej i publicystycznej zajmuje się propagowaniem muzyki Feliksa Nowowiejskiego w kraju i za granicą.
Jako dyrygent, prowadził orkiestry Filharmonii Kaliskiej, Koszalińskiej, Lubelskiej, Sląskiej, Świętokrzyskiej, w Winnicy (Ukraina) oraz Bielską Orkiestrę Kameralną.
Swoje artykuły o tematyce muzyki polskiej oraz problematyce budownictwa organowego publikował w „Ruchu Muzycznym” oraz zeszytach naukowych polskich uczelni muzycznych.
Inicjator licznych polskich festiwali i cyklów koncertowych. Powołał do życia m. in. Sandomierskie Recitale Organowe, Bystrzańskie Recitale Organowe, Międzynarodowe Festiwale „Organy Bielska-Białej" oraz „Muzyka na Zamku Bielskim". W roku 2016 zainicjował projekt „Nadwiślańskie Lato Organowe”, w skład którego wchodzą utworzone przez niego wcześniej międzynarodowe festiwale i cykle koncertów organowych w Dęblinie (od 2015), Końskowoli (od 2012) i Puławach (od 2010).
W roku 2017, w dowód uznania za działalność upowszechniającą kulturę muzyczną, otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Puławy.
Do najważniejszych osiągnięć organmistrzowskich należy między innymi: przebudowa organów Walckera/Biernackiego w katedrze w Łomży, przebudowa organów chórowych katedry w Oliwie oraz translokacja i przebudowa wielkich organów sali koncertowej Filharmonii Słowackiej w Bratysławie do kościoła p.w. Bogurodzicy Maryi w Warszawie. Był również konsultantem muzycznym oraz autorem intonacji wielu polskich prestiżowych instrumentów, między innymi w Bazylice OO Jezuitów w Krakowie, Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, organów wielkich katedry w Oliwie oraz obu instrumentów w Bazylice OO Paulinów na Jasnej Górze.