Robert Brodacki

Urodził się w 1958 roku w Lublinie. Liceum Muzyczne ukończył z wyróżnieniem w 1976 r. w klasie organów prof. Z. Janczuka.
Następnie w latach 1976-81 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie organów prof. J. Grubicha. Swoje studia muzyczne uzupełniał na kursach mistrzowskich w Amriswil (Szwajcaria) i w Warszawie pod kierunkiem profesorów Daniela Rotha, Michaela Schneidera i Guy Bovet.
Od 1977 r. prowadzi intensywną działalność artystyczną, obejmującą liczne koncerty w Polsce, Austrii, Niemczech, Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Włoszech i Rosji. Brał udział w międzynarodowych festiwalach muzyki organowej w kraju i za granicą. Nagrywał dla PR i Radio Suisse Romande w Genewie, a także dla TVP i TV Rosyjskiej Irkuck. W latach 1980-84 współpracował jako solistaz Filharmonią Narodową oraz Orkiestrą Św. Antoniego z Padwy przy Ambasadzie USA w Warszawie.
We wrześniu 1978 roku został finalistą I Międzynarodowego Konkursu Organowego w Manchester. W maju 1979 r. otrzymał wyróżnienie I stopnia na XXXI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Praska Wiosna”.
W latach 1981-84 pracował jako wykładowca gry organowej w Akademii Muzycznej w Warszawie, prowadząc jednocześnie klasę organów w tamtejszej PSM II st. im. J. Elsnera. W latach 1985-94 prowadził klasę organów w Instytucie Muzykologii KUL. Od 1994 r. jest nauczycielem gry organowej w PSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie.
W maju 1996 r., w wyniku przewodu kwalifikacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, otrzymał tytuł adiunkta I stopnia w zakresie gry na organach.
W latach 1997-99 piastował stanowisko organisty i konsultanta artystycznego Państwowej Filharmonii Lubelskiej. W latach 1984-92 pracował na stanowisku organisty Archikatedry Św. Jana w Lublinie. W czerwcu 1987 r. towarzyszył wizycie Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie, grając na wszystkich trzech nabożeństwach z Jego udziałem.
Od. listopada 1998 roku był organistą kościoła św. Tadeusza w Lublinie, a od lipca 2002 r. – organistą kościoła Salezjanów w Lublinie, a od 2007 roku jest glownym organista w Sollefteĺ (Szwecja).