Michał Bryła

Michał Bryła urodził się 8 lipca 1985 roku w Poznaniu, w rodzinie o wielkich tradycjach muzycznych. Jest absolwentem poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H.Wieniawskiego, tzw."Szkoły Talentów" w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej oraz ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ucząc się równolegle na skrzypcach i altówce w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Bartosza Bryły.
Wspólnie z Meccorre String Quartet Michał Bryła jest studentem Universitat der Kunst w Berlinie w klasie jednego z najlepszych kwartetów na świecie Artemis Quartett. Razem z kwartetem smyczkowym Meccorre String Quartet Michał Bryła studiuje na Uniwersytecie Muzyczny im. F.Chopina w Warszawie w klasie prof. Piotra Raicherta i Włodzimierza Promińskieg (Camerata Quartet). Od roku 2009 Michał Bryła jest asystentem w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryła w Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w tym samym roku rozpoczął studia na altówce w klasie prof. Piotra Raicherta.
W latach 2000-2002 był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, zajmującego się promocją szczególnych uzdolnień artystycznych. Za wybitne osiągnięcia naukowo-artystyczne otrzymał:
- stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2008)
- stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006-2009)
- stypendium Prezydenta Miasta Poznania (2008)
- stypendium "Młoda Polska" przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009)
Brał udział w licznych kursach mistrzowskich, pracując z takimi osobowościami jak: Wolfgang Marschner, Eckart Runge (Artemis Quartet), Friedemann Weigle (Artemis Quartet), Gregor Sigl (Artemis Quartet), Natalia Prischepenko (Artemis Quartet), Stefan Kamasa, Jerzy Kosmala, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Węgrzyn, Marina Jaszwili. Występował na festiwalach w kraju i za granicą z tak wybitnymi artystami jak: Andrzej Bauer, Nigel Kennedy, Bartłomiej Nizioł, Marek Drewnowski, Jan Stanienda, Jeffrey Swann.
Michał Bryła jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych , altówkowych i kameralnych m.in. w Poznaniu , Zielonej Górze, Gdańsku, Wrocławiu , Łodzi, Lublinie.
Do jego najważniejszych osiągnięć zaliczyć można:
• 2003 - I Nagrodę i Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla najmłodszego uczestnika Konkursu na Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. J. Rakowskiego w Poznaniu (drugiej nagrody nie przyznano)
• 2004 - I Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w Portchach ( Austria ), gdzie był najmłodszym uczestnikiem w grupie altówek
• 2005 - I Nagrodę i Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego na I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. E. Umińskiej w Poznaniu.
• 2007 - I Nagrodę na Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Warszawie.
• 2007 – I Nagroda i Nagroda Specjalna EMCY w Międzynarodowym Konkursie Altówkowym FESTIVAL BLED w Słowenii ( drugiej nagrody nie przyznano).
• 2008 – zakwalifikowanie się na Międzynarodowy Konkurs Altówkowy ARD w Monachium, gdzie znalazł się wśród 15 najlepszych altowiolistów z całego świata.
• 2009 – I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym im. Maxa Regera w Sondershausen (Niemcy), oraz dwie nagrody pozaregulaminowe dla Meccorre String Quartet.
Obszerny repertuar Michała Bryły obejmuje utwory od baroku do XX wieku, w tym utwory dla niego skomponowane. Koncertował w ważnych salach w Polsce ( Studio Koncertowe im. W. Lutosławskiego w Warszawie, Sala Kurlandzka Zamku w Łańcucie, Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego, Filharmonia Świętokrzyska, Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski w Warszawie, Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu, Belweder w Warszawie ) i w wielu krajach Europy oraz w USA .Współpracował z wybitnymi dyrygentami ( Horiaki Masuda, Jacques Mercier, Marek Pijarowski, Jacek Rogala, Jerzy Markiewicz, Marcin Sompoliński, Tadeusz Wojciechowski, Anna Mróz, Piotr Wijatkowski, Stefan Malzew) wykonując koncerty W.A. Mozarta, H. Wieniawskiego, N. Paganiniego, B. Bartoka, W. Waltona, B.Brittena, W. Marschnera, M.Brucha, K.Pendereckiego i G.F.Telemanna.
Ważnym wydarzeniem w jego karierze artystycznej był recital w Konserwatorium Moskiewskim, gdzie prezentował muzykę XX wieku ( K.Penderecki, D.Szostakowicz, P.Hindemith).