Andrzej Gębski

Skrzypek-solista, kameralista. Studia wiolinistyczne ukończył w AMFC w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza uzyskując dyplom z  wyróżnieniem. Obecnie jest profesorem macierzystej uczelni pełniąc funkcję kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych (od 2016 r.). Jest  laureatem Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Łodzi, Krakowie i  Paryżu.
Od 1997 r. jest członkiem Zespołu Kameralistów Polskich Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierwszym skrzypkiem zespołu. Jako solista i kameralista Andrzej Gębski uczestniczył w licznych imprezach muzycznych, występując we wszystkich polskich filharmoniach i najważniejszych salach koncertowych.
Artysta jest propagatorem muzyki polskiej, dokonał ponad 60 prawykonań i nagrań archiwalnych dla PRiTV, a także nagrał 16 płyt kompaktowych z muzyką polską, które są premierami fonograficznymi.
Od  2000 r. Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec w elitarnej OSM im. Z. Brzewskiego w Warszawie, a od 2002 r. Warszawska Orkiestrę Smyczkową im. Z. Brzewskiego.
Ponadto Andrzej Gębski prowadzi klasy skrzypiec podczas mistrzowskich kursów muzycznych w Polsce i za granicą.
Za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne skrzypek był nagradzany m.in.: Nagrodami MKiDN, Dyrektora CEA oraz w 2011 Medalem – Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis”.