Grzegorz Siedlaczek

      

       Urodził się w 1963 roku  w Janowie Lubelskim. W latach 1976-82 był uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej stopnia Podstawowego i Licealnego w Lublinie w klasie fortepianu prof.  Tamary Bogdanowskiej. W 1982-88 odbył pianistyczne studia w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie – pod kierunkiem prof. Reginy Smendzianki i prof. Andrzeja Dutkiewicza.
        Po ukończeniu studiów dłuższy czas pracował jako pianista kameralista poza granicami kraju. Po powrocie zajął się pracą korepetytorską w lubelskim Teatrze Muzycznym  oraz pedagogiczną w szkołach muzycznych Lublina