Kontakt

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 

20-029 Lublin

ul. M. Curie-Skłodowskiej 5

Regon: 000279568

NIP: 712-01-63-820

RIK: 06Sekretariat

81 53 15 120
sekretariat@filharmonialubelska.pl

 

Główny księgowy

81 53 15 102

 

Dział księgowy

81 53 15 103
81 53 15 104
ksiegowosc@filharmonialubelska.pl

 

Dział kadr

81 53 15 105
kadry@filharmonialubelska.pl

 

Dział artystyczny

81 53 15 106
81 53 15 109
artystyczny@filharmonialubelska.pl

 

Dział promocji
i organizacji widowni

81 53 15 107
81 53 15 111
bilety@filharmonialubelska.pl
promocja@filharmonialubelska.pl

 

Dział edukacji muzycznej

81 53 15 108
571 435 406
rez-edu@filharmonialubelska.pl

 

Dział techniczny
 
81 53 15 113
technika@filharmonialubelska.pl
 

 

Kasa biletowa

81 53 15 112
81 53 15 118
bilety@filharmonialubelska.pl

 

Zamówienia publiczne

81 53 15 113
zamowienia@filharmonialubelska.pl

 

Archiwum

81 53 15 114
archiwum@filharmonialubelska.pl

 

Inspektor danych osobowych

iodo@zeto.lublin.pl

 

Informacja

info@filharmonialubelska.pl

 

BHP

81 53 15 105