Uroczysta inauguracja sezonu 2018/2019


Piątek, 14 września 2018, godz. 19:00
Bilety 30, 25, 20 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Uroczysta inauguracja sezonu artystycznego 2018/2019

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Tomasz Strahl – wiolonczela

Wojciech Rodek – dyrygent

Program:
A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104
A. Zubel – „Fireworks”

utwór powstały dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski
L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica

 

W roku 1894 Antonín Dvořák, po usłyszeniu ​II Koncertu wiolonczelowego e-moll Victora Herberta, profesora Konserwatorium Muzycznego w Nowym Jorku, zainspirowany możliwościami wyrazowymi wiolonczeli, jako instrumentu solowego, pisze przez około trzy miesiące swój ​Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 (B. 191). Komponując swój pierwszy koncert wiolonczelowy, pomijając młodzieńczy epizod – ​Koncert A-dur (B. 10), przełamał swoje negatywne nastawienie do tego instrumentu jako instrumentu solowego. Wg kompozytora wiolonczelę dyskredytowało chociażby zbyt niewyraźne brzmienie jej niskich rejestrów. ​Koncert dedykował swojemu przyjacielowi – Hanušowi Wihanowi, który wiele lat przedtem zabiegał o tego rodzaju kompozycję u Antonína Dvořáka. Pomimo zażyłej współpracy kompozytora i wiolonczelisty premiera ​Koncertu (nie licząc pierwszego wykonania Hanuša Wihana w prywatnym gronie w ​Lužanach we wrześniu 1895 roku), na skutek komplikacji organizacyjnych, przypadła w zaszczycie angielskiemu wiolonczeliście – Leonowi Sternowi. Wkrótce potem utwór był wykonywany głównie w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Pod względem muzycznym dzieło splata cały dorobek kompozytorski Dvořáka nosząc znamiona indywidualnego, romantyczno-narodowego stylu kompozytora, zawierającego liczne reminiscencje jego poprzednich dzieł np.: Symfonii e-moll „Z Nowego Świata”, czy pieśni „​Kéž duch můj sám​” op. 82 (B. 157).

Program koncertu inauguracyjnego łączy ze sobą XIX-wieczną literaturę symfoniczną z najnowszymi osiągnięciami współczesnych polskich kompozytorów. Jako jedna z pierwszych europejskich orkiestr symfonicznych – orkiestra symfoniczna Filharmonii Lubelskiej – wykona nowo powstały utwór ​Fireworks na wielką orkiestrę symfoniczną (2018) wybitnej polskiej kompozytor, śpiewaczki i pedagoga muzycznego – Agaty Zubel. Utwór uzyskał tytuł ​Najlepszego Utworu Europejskiej Nagrody Kompozytorskiej podczas Festiwalu Young Euro Classic w Berlinie. Dzieło, zamówione przez Instytut Adama Mickiewicza, upamiętnia 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Koncert inauguracyjny wieńczy symfonika Ludwiga van Beethovena – ​III Symfonia Es-dur op. 55 ​Eroica. ​Dzieło ukazuje już indywidualny, pełen innowacji i oryginalności styl kompozytora, jako wyraz wkroczenia na „nową drogę” kompozytorską. Początkowo dedykowana Napoleonowi Bonapartemu, później ze względu na jego cesarską koronację dedykowana „pamięci wielkiego człowieka”. Poetycka wizja bohaterstwa łączy się tu z mistrzowską techniką kompozytorską oraz rewolucyjnym wręcz, romantycznym polotem.

Herberta, profesora Konserwatorium Muzycznego w Nowym Jorku, zainspirowany
możliwościami wyrazowymi wiolonczeli, jako instrumentu solowego, pisze przez około trzy
miesiące swój Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 (B. 191). Komponując swój pierwszy
koncert wiolonczelowy, pomijając młodzieńczy epizod – Koncert A-dur (B. 10), przełamał
swoje negatywne nastawienie do tego instrumentu jako instrumentu solowego. Wg kompozytora
wiolonczelę dyskredytowało chociażby zbyt niewyraźne brzmienie jej niskich rejestrów. Koncert
dedykował swojemu przyjacielowi – Hanušowi Wihanowi, który wiele lat przedtem zabiegał o
tego rodzaju kompozycję u Antonína Dvořáka. Pomimo zażyłej współpracy kompozytora i
wiolonczelisty premiera Koncertu (nie licząc pierwszego wykonania Hanuša Wihana w
prywatnym gronie w Lužanach we wrześniu 1895 roku), na skutek komplikacji organizacyjnych,
przypadła w zaszczycie angielskiemu wiolonczeliście – Leonowi Sternowi. Wkrótce potem
utwór był wykonywany głównie w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Pod względem muzycznym
dzieło splata cały dorobek kompozytorski Dvořáka nosząc znamiona indywidualnego,
romantyczno-narodowego stylu kompozytora, zawierającego liczne reminiscencje jego
poprzednich dzieł np.: Symfonii e-moll „Z Nowego Świata”, czy pieśni „Kéž duch můj sám” op.
82 (B. 157).
Program koncertu inauguracyjnego łączy ze sobą XIX-wieczną literaturę symfoniczną z
najnowszymi osiągnięciami współczesnych polskich kompozytorów. Jako jedna z pierwszych
europejskich orkiestr symfonicznych – orkiestra symfoniczna Filharmonii Lubelskiej – wykona
nowo powstały utwór Fireworks na wielką orkiestrę symfoniczną (2018) wybitnej polskiej
kompozytor, śpiewaczki i pedagoga muzycznego – Agaty Zubel. Utwór uzyskał tytuł
Najlepszego Utworu Europejskiej Nagrody Kompozytorskiej podczas Festiwalu Young Euro
Classic w Berlinie. Dzieło, zamówione przez Instytut Adama Mickiewicza, upamiętnia 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Koncert inauguracyjny wieńczy symfonika Ludwiga van Beethovena – III Symfonia Es-dur op.
55 Eroica. Dzieło ukazuje już indywidualny, pełen innowacji i oryginalności styl kompozytora,
jako wyraz wkroczenia na „nową drogę” kompozytorską. Początkowo dedykowana
Napoleonowi Bonapartemu, później ze względu na jego cesarską koronację dedykowana
„pamięci wielkiego człowieka”. Poetycka wizja bohaterstwa łączy się tu z mistrzowską techniką
kompozytorską oraz rewolucyjnym wręcz, romantycznym polotem.

 


 

 

Partner Filharmonii