Akademia Muzyki i Plastyki: „Boże Narodzenie w Baroku”


Poniedziałek, 16 grudnia 2019, godz. 11:00
Bilety 15 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.,,Boże Narodzenie w baroku”

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej
Dominik Mielko – dyrygent
Andrzej Gładysz – słowo o muzyce
Elżbieta Matyaszewska – wykład z historii sztuki „Boże Narodzenie w dziełach plastycznych”

Program:
Pietro Locatelli – Concerto grosso op. 1 nr 8
Francesco Manfredini – Concerto grosso op.3 nr 12 „Pastorale per il Santissimo Natale"
Giuseppe Torelli – Concerto a quattro op. 8 nr 6 „In forma di Pastorale, per il Santo Natale"
Arcangelo Corelli – Concerto grosso op. 6 nr 8 „Fatto per la notte di Natale"
 

Elżbieta Matyaszewska – historyk sztuki, doktor nauk hu­manistycznych, absolwentka histo­rii sztuki Katolickiego Uniwersy­tetu Lubelskiego Jana Pawła II. Były pracownik Instytutu Leksy­kografii KUL – redaktorka i au­torka haseł z zakresu sztuki religijnej, zamieszczonych w Ency­klopedii katolickiej. Od lat współpracuje z Uniwersy­tetem Trzeciego Wieku w Lubli­nie oraz Tomaszowie Lubelskim, a także z Filhar­monią Lubelską. Związana jest też z Domem Kultury LSM w Lublinie, gdzie prowadzi cykliczne wy­kłady z historii sztuki, popularyzu­jące wiedzę o znanych i mniej zna­nych artystach oraz artystkach, a także wybranych arcydziełach sztuki europejskiej i polskiej.
Jest autorką książki „Wierzę w cuda nie od dziś”. Religia w ży­ciu i twórczości Jana Matejki (Lu­blin 2007), współautorką albumo­wego opracowania Matejko. Obra­zy olejne. Katalog (Warszawa 1993), a także autorką kilkudziesięciu publikacji nauko­wych i popularnonaukowych z zakresu ikonografii i sztuki chrześcijańskiej oraz malarstwa polskiego.

Zobacz koncert o godzinie 9.30
 

Opiekunowie wstęp bezpłatny
Rezerwacja telefoniczna:
(81) 53-15-112, -118
Rezerwacja e-mail: 
rez-edu@filharmonialubelska.pl

 

Pobierz formularz rezerwacji na koncerty edukacyjne

 


Partner Filharmonii