Koncert Muzyki Dawnej: G.P. Palestrina / M. Zieleński


Piątek, 18 października 2019, godz. 19:00
Bilety – 15, 20, 30 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Perły renesansu

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej 
Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej 
Dawid Jarząb – dyrygent 

Program: 
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Missa Sine Nomine 
Mikołaj Zieleński – Offertoria et Communiones
 

Coraz rzadziej sięga się do twórczości kompozytorskiej sprzed epoki wielkich klasyków wiedeńskich, a szczególnie do muzyki europejskiego odrodzenia. Koncert Chóru Kameralnego i Zespołu Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej z repertuarem włoskiego i polskiego renesansu to hołd skierowany wielkim artystom, których twórczość, szczególnie G.P. Palestriny, stała się symbolem odnowy religijnej muzyki europejskiej oraz wzorem dla wielu pokoleń kompozytorów.
Prostota, przejrzystość i szlachetność wielogłosowej muzyki a cappella G.P. da Palestriny to przykład dążenia XVI-wiecznych twórców do utrwalenia kształtu kompozycji religijnych, które dzięki swoim walorom fakturalnym i równowadze między muzyką a słowem spełniałyby nie tylko funkcję artystyczną, ale przyczyniałyby się również do harmonijnego i zgodnego z postanowieniami Soboru Trydenckiego rozwoju duchowego wierzących.

 

Partner Filharmonii