Koncert Chóralny „Blask fantastyczny”


Sobota, 22 lutego 2020, godz. 18:00
Bilety – 20 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Blask fantastyczny

Chór kameralny Filharmonii Lubelskiej
Dawid Jarząb – dyrygent

Program:
Claude Debussy – Dieu, qu'il la fait bon regarder
Maurice Ravel – Trois chansons M 69
Camille Saint-Saëns – Des pas dans l’allée op. 141 
Camille Saint-Saëns – Les fleurs at les arbres op. 68
Camille Saint-Saëns – Calme des nuits op. 68
Gabriel Fauré – Les Djinns op. 12
Gabriel Fauré – Madrigal op. 35
Josef Gabriel Rheinberger – Drei Geistliche Gesänge op. 69 (Morgenlied, Hymne, Abendlied)
 

Motywem przewodnim koncertu chóralnego a cappella „Blask fantastyczny” jest francuska, w głównej mierze neoklasyczna literatura chóralna. Repertuar koncertu zawiera w większości utwory o tematyce świeckiej będące na marginesie innych, wielkich dzieł tych kompozytorów i stanowiące często jedyny przykład chóralnego utworu a cappella w całej ich spuściźnie. Materiał tekstowy utworów oscyluje wokół różnorodnych źródeł pochodzących zarówno ze średniowiecznej poezji (Debussy), autorów XIX-wiecznych (Fauré, Rheinberger), Pisma Świętego (Rheinberger), czy własnych tekstów (Ravel). W swej warstwie muzycznej stanowią niezwykle interesujący przykład czerpania z przedromantycznych wzorców muzycznych, szczególnie z twórczości XVI i XVII wieku. Archaiczność brzmienia stanowi ciekawy przykład twórczości kompozytorów XIX i XX stulecia sięgających do muzycznej tradycji minionych epok. Da się słyszeć elementy modalności, charakterystyczne zwroty kadencyjne, ale również nawiązania do baskijskiego folkloru (Ravel), czy renesansowej „chanson” (Debussy).
Koncert wieńczą 6-głosowe „Trzy pieśni duchowe” Josefa Gabriela Rheinbergera (1839-1901) uchodzące za najbardziej znane kompozycje sakralne tego kompozytora. Pierwsza pieśń – „Pieśń poranna” – oparta jest na tekście A.H.H. von Fallerslebena (XVIII/XIX), dwie ostatnie zaś – „Hymn” i „Pieśń wieczorna” – na tekstach z Pisma Świętego. Pierwszą wersję pieśni kompozytor napisał w wieku 15 lat.
Z pewnością usłyszą Państwo fantastyczny, muzyczny blask płynący z dzieł wielkich mistrzów!

 

Partner Filharmonii