Wielkopostny Koncert Chóralny - KONCERT ODWOŁANY


Sobota, 21 marca 2020, godz. 18:00
Bilety – 20 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Koncert odwołany!

Koncert Chóralny

Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej
Dawid Jarząb – dyrygent

Program:
Francis Poulenc – 4 Motety Wielkopostne
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Psalmy
Gioacchino Rossini – O Salutaris Hostia
Francis Poulenc – Ave verum
Anton Bruckner – Os Justi
Roland de Lassus – Timor et tremor
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Popule meus
Siergiej Rachmaninow – Nieszpory (fragmenty)

Koncert skłaniający do kontemplacji, będącej nieodłącznym elementem Wielkiego Postu, czasu duchowego przygotowania chrześcijan do Świąt Wielkiej Nocy. Program wypełnią motety, psalmy i hymny, których słowa w wielu przypadkach zaczerpnięte zostały z Pisma Świętego.

Koncert rozpocznie dzieło Francisa Poulenca, francuskiego kompozytora z Grupy Sześciu. Była to grupa artystów reprezentujących radykalny kierunek w muzyce. Deklarowali niechęć wobec tradycyjnej muzyki, a zwłaszcza wobec patetycznej muzyki wagnerowskiej oraz impresjonizmu. Chcieli pisać muzykę prostą, dowcipną, a nawet prowokującą. „4 motety wielkopostne” zostały napisane do łacińskich tekstów pokutnych i przeznaczone są na chór mieszany, bez towarzyszenia instrumentów. Kolejnym z utworów przygotowanych na ten wieczór są „Psalmy” Felixa Mendelssohna-Bartholdy, kompozytora, który w utworach sakralnych łączył niespotykaną religijność osobistą z muzykalnością i delikatnością. Mendelssohn-Bartholdy, pochodzący z zamożnej rodziny bankierów, uważany był za przedwcześnie dojrzałego duchowo. Psalmy, które wyrosły na gruncie kultu religijnego, w znacznej części przeznaczone były do wspólnej recytacji, część jednak ma charakter osobisty i można je uznać za rodzaj modlitwy ukierunkowanej na wewnętrzną duchowość i umacnianie religijności.

„O Salutaris Hostia” Gioacchino Rossiniego, kompozytora włoskiego słynącego raczej z autorstwa oper niż utworów o charakterze dewocyjnym, nawiązuje do hymnu św. Tomasza z Akwinu („O przenajświętsza Hostio”), ale Rossini do swojej kompozycji wykorzystuje tylko pierwszy werset, stanowiący jednocześnie tytuł dzieła. Utwór „Ave verum” wspominanego już na wstępie Francisa Poulenca to hymn zawarty w operze „Dialogues des Carmélites", jednak muzyka utworu jest zupełnie inna niż całości opery.  Z kolei „Os Justi” Antona Brucknera to motet skomponowany w 1879 roku i dedykowany chórmistrzowi z St. Florian Abbey - Ignacemu Traumihlerowi. W premierze czynnie uczestniczył sam kompozytor, uświetniając wykonanie grą na organach. Motetem jest również „Timor et Tremor” z repertuaru Rolanda de Lassusa, znanego bardziej jako Orlando di Lasso, niderlandzkiego kompozytora, który obok G. P Palestriny i Josquina des Pres jest najważniejszą postacią w muzyce XVI wieku. Lasso słynął nie tylko z muzycznego piękna swoich dzieł, ale też z ich ogromnej ilości i bogactwa zawartych w nich treści. Zdumiewająca ilość 2000 kompozycji budzi respekt i zasłużone czołowe miejsce wśród czołowych kompozytorów tamtego okresu. Kolejny utwór to również motet – „Popule meus” Giovanniego Perluigi da Palestriny. Sam Palestrina był nazywany królem kościelnego stylu a capella, a jego motety od mszy różniły się przede wszystkim bogatą figuracją głosów.

Program zamkną fragmenty „Nieszporów” Siergieja Rachmaninowa, rosyjskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta.  „Nieszpory” zwane też „Całonocnym czuwaniem” zaliczane są do najwybitniejszych dzieł światowej literatury chóralnej. Dzieło powstało w 1915 roku dla Moskiewskiego Chóru Synodalnego, zaraz po słynnych „Dzwonach”. W dwa tygodnie kompozytor napisał 15 pieśni, w części zaczerpnąwszy z muzyki cerkiewnej, w części z tradycyjnych pieśni ludowych. Ich szczerość i prostota wskazywały na silne przywiązanie Rachmaninowa do muzyki cerkiewnej i prawosławia.

 

 

 

Partner Filharmonii