Warsztaty muzyczne dla dzieci: Instrumentarium Carla Orffa


Niedziela, 16 lutego 2020, godz. 10:00
Bilety – 25 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Justyna Wiąckiewicz – prowadzenie

Warsztaty muzyczne to propozycja dla dzieci, które chcą nie tylko słuchać muzyki, ale także ją wykonywać. Wspólnie poznamy brzmienia instrumentów „orffowskich”, stworzymy własny akompaniament do znanych utworów oraz spróbujemy zagrać na własnym ciele (body percussion). Będziemy również śpiewać, rytmizować oraz gimnastykować buzie i języki za pomocą rymowanek, wyliczanek i zabawnych wierszyków. Zajęcia warsztatowe oparte będą na koncepcji Carla Orffa i Émila Jaques-Dalcroze’a oraz na metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

Koncepcja Carla Orffa

Koncepcja Carla Orffa można streścić w słowach: elementarna muzyka, elementarne instrumentarium, elementarne formy słowne i ruchowe. I właśnie dzięki temu staje się ona powszechna, wszechstronna i atrakcyjna. Może być (i jest) adaptowana do wielu różnych systemów edukacyjnych i każdy może wziąć z niej to, co najlepsze. Bardzo ważną rolę pełni tutaj owa jedność słowa z muzyką – elementarnych form słownych z elementarną muzyką. W koncepcji Orffa jedną z głównych ról pełni rytmizowanie słów (na początku prostych, takich jak imiona, warzywa, owoce, kwiaty itd), a później całych przysłów czy nawet wierszy. To jest baza, na której dziecko uczy się np. metrum czy wartości rytmicznych. Ważną kwestią jest fakt, iż owo rytmizowanie czy wykonywanie prostego akompaniamentu do danego tekstu leży w gestii dziecka! Dzieci zachęcane są do samodzielnego układania i wymyślania melodii do zrytmizowanych tekstów. Ta improwizacja może być wykonywana zarówno na podstawowych instrumentach z tzw. “instrumentarium Orffa”, jak i na własnym ciele (poprzez klaskanie, skakanie, pukanie, pstrykanie itd). Tutaj wypada nadmienić, że w skład słynnego „instrumentarium Orffa” wchodzą instrumenty melodyczne i niemelodyczne. Do tej pierwszej grupy zaliczamy: ksylofony, dzwonki, trójkąt, metalofony. Do drugiej grupy zaś należą: bębenki, tamburyny, kołatki, kastaniety, mały i wielki bęben, grzechotki, marakasy, pudełka, bongosy, talerze oraz jeszcze kilka innych instrumentów prostych. Wykorzystywano również skrzypce czy wiolonczele, ale ważnym punktem jest fakt, że Carl Orff zupełnie wykluczył tutaj fortepian. Wszystkie wykorzystywane instrumenty są pomyślane w taki sposób, aby gra na nich sprawiała dziecku radość i nie nastręczała trudności. Taka gama wyboru daje dzieciom bardzo różnorodne możliwości instrumentacji.

Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a 

Opiera się na doświadczaniu muzyki oraz wywołanych przez nią emocji poprzez ruch, który dla dziecka jest najbardziej naturalną drogą ekspresji. Celem zajęć prowadzonych tą metodą, zgodnie z zamysłem jej twórcy było nie tylko rozwijanie muzykalności, ale holistyczny rozwój dziecka poprzez muzykę. 

Metoda „aktywnego słuchania muzyki” stworzona przez Batię Strauss

Integruje różne formy aktywności: słuchanie muzyki, grę na instrumentach, taniec i śpiew z elementami pantomimy oraz dramy. „Aktywne słuchanie muzyki” przybiera formę zabawy, gdzie doświadczenie zdobywa się podczas kolejnych etapów. Każdy etap metody Batii Strauss to osiąganie nowych doświadczeń muzycznych oraz odkrywanie walorów i tajemnic tkwiących w muzyce.

Zobacz warsztaty muzyczne o godzinie 12.00

10.00  – dzieci 5-9 lat
12.00 – dzieci 10-15 lat

 

 

Orffowskie instrumentarium


 
Pozostałe terminy warsztatów muzycznych: