Młodzi Polscy Laureaci Konkursów Wiolonczelowych


Sobota, 20 czerwca 2020, godz. 17:00
Bilety – wstęp wolny

Czas to Miłość
W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia w roku beatyfikacji

Wojciech Bafeltowski – wiolonczela
Antoni Wrona – wiolonczela
Tomasz Strahl – wiolonczela, prowadzenie koncertu
Agnieszka Przemyk-Bryła – fortepian

Program:
Siergiej Prokofiew – Sonata C-dur op. 119 na wiolonczelę i fortepian
Gaspar Cassadó – Suita na wiolonczelę solo
Piotr Czajkowski – Wariacje na temat rokoko op. 33 na fortepian i wiolonczelę
Fryderyk Chopin – Introdukcja i Polonez op. 3
 

Ponownie z koncertami wracamy do kaplicy w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Tym razem wystąpią młodzi laureaci konkursów wiolonczelowych z towarzyszeniem fortepianu, przy którym zasiądzie Agnieszka Przemyk-Bryła. Koncert poprowadzi i również na nim zagra Tomasz Strahl, znany i doceniony licznymi nagrodami, doświadczony wiolonczelista. Swoją grę doskonalił u znakomitych pedagogów w różnych częściach Europy. Na swoim koncie ma występy z niemal wszystkimi orkiestrami symfonicznymi w Polsce.
Sonata C-dur op. 119 Prokofiewa to typowy dla neoklasycyzmu powrót do zapomnianych już form muzycznych. Zaznaczają się w niej cechy typowa właśnie dla neoklasycyzmu i folkloru połączone z typowymi późnoromantycznymi rozwiązaniami muzycznymi. Nowatorskie cechy języka muzycznego kompozytora dotyczą szczególnie elementu harmonicznego. W Sonacie Prokofiewa konsonans i dysonans traktowane są już niemal równoważnie, ale dla równowagi nie stroni on od lirycznej melodyki. Kompozycja składa się z trzech części: Andante grave. Moderato animato, Moderato i Allegro ma non troppo.
Wariacje na temat rokoko op. 33 na wiolonczelę i orkiestrę Piotr Czajkowski skomponował na przełomie lat 1876-1877 z myślą o niemieckim wiolonczeliście – Wilhelmie Fitzhagenie. Jest to efektowny utwór w pełni wykorzystujący możliwości techniczne i kolorystyczne instrumentu solowego, a także akompaniującej mu orkiestry smyczkowej. Temat „rokokowy" przekształcony został w siedmiu wariacjach-obrazkach posiadających różnorodny nastrój. Pośród nich wyróżniają się stylizowane tańce – walc i menuet, oraz finałowa wariacja o żartobliwym charakterze.
Gaspar Cassado to XX-wieczny hiszpański wiolonczelista, inspirował się on muzyką kompozytorów impresjonizmu, Debussym, Ravelem czy swoim rodakiem Manuelem de Falla. W swoich kompozycji nie stronił również od tak charakterystycznej, hiszpańskiej muzyki narodowej. Jego inspiracje wyraźnie słychać w prezentowanej podczas koncertu Suicie na wiolonczele solo.
Introdukcja i Polonez C-dur Fryderyka Chopina to utwór dość niezwykły, ponieważ to jedna z niewielu kompozycji kameralnych tego kompozytora. Pierwszy powstał Polonez w stylu brillant, został on wydany w roku 1829, Introdukcja została wydana natomiast tok później. Miejsce – Kaplica w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca 


Partner Filharmonii