„Czas to miłość”: Koncert muzyki dawnej


Niedziela, 20 września 2020, godz. 17:00
Bilety - 15 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Czas to Miłość
W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia w roku beatyfikacji

Koncert Muzyki Dawnej

Zespół Wokalny Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej
Zespół Muzyki Dawnej
Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek – sopran
Piotr Olech – alt
  Zbigniew Malak – tenor
Paweł Michalczuk – bas
Dominik Mielko – dyrygent
Karol Furtak – prowadzenie koncertu 

Program:
J.S. Bach – Kantata „Schwingt freudig euch empor” BWV 36
J.S. Bach – Kantata „Ein feste Burg ist unser Gott” BWV 80
M. Luther – „Non moriar sed vivam”
J. Pachelbel – „Christ lag in Todesbanden”
 

Reformacja w Europie przyniosła zmiany również na polu muzyki. Według reformy Marcina Lutra muzyka religijna miała być dostosowana dla prostej ludności, dlatego zrezygnował on z łaciny i trudnych kompozycji polifonicznych na rzecz prostego jednogłosowego chorału w języku narodowym. Sam komponował też proste utwory religijne. Teksty chorału protestanckiego wykorzystywane były w większych formach wokalno-instrumentalnych np. w kantatach.

Kantata to niesceniczna forma wokalno-instrumentalna wykorzystująca różne gatunki tekstów literackich. Ukształtowała się na początku baroku, podobnie jak oratorium i opera, które różnią się od kantaty przede wszystkim rozmiarami, a w przypadku opery również ruchem scenicznym. Była szczególnie popularna w XVII i XVIII wieku. W Niemczech kantata wywodzi się z opracowań chorału protestanckiego. Temat chorału mógł przechodzić przez wszystkie głosy polifonicznej kompozycji lub występować w jednym głosie jako „cantus firmus” (łac. śpiew stały). J. S. Bach w swojej twórczości łączył kantatowe style z Niemiec, Włoch i Francji. Uważa się, iż doprowadził on gatunek ten do największego mistrzostwa. W jego kantatowej twórczości widać ewolucję od starego stylu chorałowego motetu koncertującego do utworów bardzo rozbudowanych fakturowo i wyrazowo.

 

Informujemy, że od września 2020 r. wszystkie wydarzenia w sali koncertowej Filharmonii realizowane są w reżimie sanitarnym przewidzianym przez GIS oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obsługi widowni, posiadania własnej maseczki oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na salę koncertową. Osoby zamierzające nabyć bilety bezpośrednio w kasie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia epidemiologicznego, a następnie złożenia go w kasie FL w chwili dokonywania zakupu.
Oświadczenie uczestnika wydarzenia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca