Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej


Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej powstał w grudniu 2013 roku, zaś działalność artystyczną zainaugurował 26 stycznia 2014 roku wykonaniem IX Symfonii L. van Beethovena. Inicjatorem powstania Chóru pod nazwą Lutnia Lubelska był dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej dr Jan Sęk, natomiast kierownictwo artystyczne zostało powierzone prof. zw. Elżbiecie Krzemińskiej. Doświadczenie dyrygentki zdobyte w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, jak i w Akademickim Chórze Politechniki Lubelskiej, w bardzo krótkim czasie zaowocowało koncertami na najwyższym poziomie wykonawczym.
Głównym nurtem działalności artystycznej zespołu jest udział w koncertach symfonicznych i oratoryjnych Filharmonii Lubelskiej oraz w koncertach a cappella na macierzystej estradzie. Chór aktywnie włącza się w tworzenie oferty kulturalnej Lublina oraz województwa lubelskiego, prowadzi też cykl projektów edukacyjnych polegających na występowaniu dla najbardziej wymagającej publiczności - dzieci i młodzieży.
Chór wykonuje dzieła wokalno-instrumentalne i utwory a cappella różnych epok – od średniowiecza do współczesności. Wśród wielu projektów zrealizowanych dotychczas należy szczególnie wymienić m.in. prawykonanie utworu Benedictus Pawła Buczyńskiego w Studiu PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, prawykonanie światowe utworu Bernarda Le Monniera II Antyfona na temat Hildegardy z Bingen, czy lubelskie wykonania Semiramis op. 52 Józefa Wieniawskiego i II Symfonii Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera.
Poza koncertami w ramach sezonu macierzystej instytucji, Chór koncertuje w innych polskich miastach. W 2016 roku zespół zainaugurował współpracę z krakowskim festiwalem Cracovia Sacra,  a w 2017 roku z Lwowską Filharmonią Obwodową, gdzie wraz z tamtejszą orkiestrą symfoniczną wykonał dwukrotnie Pasję Mateuszową Jana Sebastiana Bacha.
Od grudnia 2018 roku kierownictwo artystyczne nad zespołem objął Dawid Jarząb.

 

Dawid Jarząb – dyrygent

 
Soprany
Sylwia Kawecka
Dariya Lahotska
Agnieszka Tyrawska-Kopeć
Ewa Wołoszkiewicz
Lucyna Bielska
 
Alty
Teresa Albińska
Jana Lenzion
Aleksandra Łukowska
 
Tenory
 
Basy
Tomasz Mazur
Ivan Shpynda
Jan Wąsak
 
Inspektor chóru
Anna Kabulska