Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które miało na celu poprawę bezpieczeństwa Państwa danych. W Filharmonii Lubelskiej kładziemy duży nacisk na zapewnienie najwyższych standardów w tym zakresie, w związku z tym przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Filharmonia im. H. Wieniawskich w Lublinie z siedzibą na ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, sekretariat@filharmonialubelska.pl.

Z kim się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 81 53 15 114 lub mailowo iodo@zeto.lublin.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w siedzibie naszej instytucji lub podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży lub w chwili rejestracji do naszego newslettera.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

– TAK –

1)    Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, rezerwacji telefonicznej i e-mail. W takiej sytuacji niezbędne jest podanie poniżej wyszczególnionych danych osobowych:

 • nazwisko i imię
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania (tylko w przypadku żądania faktury)
 • numer PESEL lub NIP (tylko w przypadku żądania faktury)

2)    Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług jako osoba prawna:

 • nazwę firmy
 • adres
 • numer NIP
 • numer telefonu
 • adres e-mail

3)    Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z informacjami o wydarzenia artystycznych:

 • adres e-mail

W przypadku niepodania powyższych danych nie będziemy mogli zrealizować procesu rezerwacji, sprzedaży biletów, a tym samym świadczyć naszych usług lub też informować cię o wydarzeniach artystycznych.

– NIE –

1)    Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług bezpośrednio w kasie Filharmonii bez dokonywania rezerwacji.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy je w związku z realizacją procesu rezerwacji, sprzedaży bądź zawartej umowy.
Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują  nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.
Realizując nasz prawnie uzasadniony cel wykorzystujemy Twoje dane do:

1)    informowania Cię o naszych najnowszych ofertach, promocjach i wydarzeniach artystycznych,
2)    informowania Cię o zmianach w terminach i godzinach organizowanych wydarzeń,
3)    organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Za Twoją wyraźną zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz wysyłki newslettera.

Jakie są Twoje prawa?

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych. W przypadku danych osobowych podanych do naszego newslettera masz możliwość usunąć je samodzielne, wykorzystując formułę rezygnacji umieszczonej w stopce strony internetowej: „Chcesz zrezygnować z newslettera? Wpisz swój adres i kliknij tutaj”.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne na podstawie umów powierzenia.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu zakończenia umowy.