Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu poprawę bezpieczeństwa Państwa danych. W Filharmonii Lubelskiej kładziemy duży nacisk na zapewnienie najwyższych standardów w tym zakresie, w związku z tym przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Filharmonia im. H. Wieniawskich w Lublinie z siedzibą na ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin.

Z kim się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 81 53 15 114 lub mailowo iod@filharmonialubelska.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w siedzibie naszej instytucji lub podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży lub w chwili rejestracji do naszego newslettera.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

– TAK –

1)    Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, rezerwacji telefonicznej i e-mail. W takiej sytuacji niezbędne jest podanie poniżej wyszczególnionych danych osobowych:

 • nazwisko i imię
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania (tylko w przypadku żądania faktury)
 • numer PESEL lub NIP (tylko w przypadku żądania faktury)

2)    Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług jako osoba prawna:

 • nazwę firmy
 • adres
 • numer NIP
 • numer telefonu
 • adres e-mail

3)    Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z informacjami o wydarzenia artystycznych:

 • adres e-mail

W przypadku niepodania powyższych danych nie będziemy mogli zrealizować procesu rezerwacji, sprzedaży biletów, a tym samym świadczyć naszych usług lub też informować cię o wydarzeniach artystycznych.

– NIE –

1)    Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług bezpośrednio w kasie Filharmonii bez dokonywania rezerwacji.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy je w związku z realizacją procesu rezerwacji, sprzedaży bądź zawartej umowy.
Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują  nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.
Realizując nasz prawnie uzasadniony cel wykorzystujemy Twoje dane do:

1)    informowania Cię o naszych najnowszych ofertach, promocjach i wydarzeniach artystycznych,
2)    organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
3)    windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,
4)    celów archiwizacyjnych.

Za Twoją wyraźną zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www, aplikacji mobilnych oraz wysyłki newslettera.

Jakie są Twoje prawa?

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych. W przypadku danych osobowych podanych do naszego newslettera masz możliwość usunąć je samodzielne, wykorzystując formułę rezygnacji umieszczonej w stopce strony internetowej: „Chcesz zrezygnować z newslettera? Wpisz swój adres i kliknij tutaj”.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne na podstawie umów powierzenia.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu zakończenia umowy.