1.02.2019 Koncert symfoniczny

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej

Krzysztof Jakowicz – skrzypce
Wojciech Rodek – dyrygent

Program:
F. Mendelssohn-Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll, op. 64
A. Bruckner – IV Symfonia Es-dur, WAB 104 (wersja z 1878/1880 roku)

Mendelssohn-Bartholdy
Bruckner