11.03.2016 III Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich – Koncert symfoniczny

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Clare Hammond – fortepian
Paweł Przytocki – dyrygent

Program:
J. Mysliveček – I Koncert fortepianowy B-dur
W.A. Mozart – XX Koncert fortepianowy d-moll, KV 466
F. Mirecki – Symfonia c-moll

Mysliveček
Mozart
Mirecki