12.05.2015 XIX Forum Witolda Lutosławskiego – Koncert kameralny

Chóry, soliści, zespoły kameralne
OSM I i II st. im. K. Lipińskiego
I SM im. T. Szeligowskiego w Lublinie

Program:
M. Markowicz, M. Ptaszyński, A. Szałowski, A. Krzanowski, J. Świder

Markowicz
Ptaszyński
Krzanowski
Świder