15.09.2017 Zespół Muzyki Dawnej/Inauguracja Sezonu

Zespół Muzyki Dawnej
Robert Bachara – skrzypce
Przemysław Fiugajski – dyrygent

Program:
W.A. Mozart – X Symfonia G-dur, KV 74
W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy A-dur, KV 219
W.A. Mozart – XL Symfonia g-moll, KV 550

Mozart