15.11.2019 Narodowy Koncert Listopadowy

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Chór Akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej im. J. Czerwińskiej
Chór Mieszany „Gaudeamus” Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki z Drohobycza
Laureaci Lubelskiej Wiosny Młodych
Urszula Bobryk – dyrygent

Program:
P. de Sarasate, M. Bachonko, R. Twardowski, F. Chopin

Sarasate
Bachonko
Twardowski
Chopin