17.05.2016 Estrada młodych

Orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. i. K. Lipińskiego w Lublinie
Lucjan Jaworski – dyrygent
Orkiestra akordeonowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego
Jan Bielak – dyrygent
Jakub Stefaniak – akordeon
Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie
Iwona Borcuch – dyrygent

Program:
R. Galliano – Opale Concerto
K. Naklicki – Pasacaglia
H. Czyż – „Canzona do barocco”
P. Siek – „Trzy okna od wschodu”
R. Twardowski – „Oberek”
W. Kilar – „Orawa”

Galliano
Naklicki
Czyż
Siek
Twardowski
Kilar