20.09.2020 Koncert muzyki dawnej

Zespół Wokalny Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej
Zespół Muzyki Dawnej
Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek – sopran
Piotr Olech – alt
Zbigniew Malak – tenor
Paweł Michalczuk – bas
Dominik Mielko – dyrygent

Program:
J.S. Bach – Kantata „Schwingt freudig euch empor”, BWV 36
J.S. Bach – Kantata „Ein feste Burg ist unser Gott”, BWV 80
M. Luther – „Non moriar sed vivam”
J. Pachelbel – „Christ lag in Todesbanden”

Bach
Luther
Pachelbel

Opis

„Czas to Miłość”
W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia w roku beatyfikacji