22.04.2016 W 400 rocznicę śmierci M. Cervantesa

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Kwartet gitarowy „Terpsichore”
Wojciech Rodek – dyrygent

Program:
T. Villajos Soler – „Visitado Lublin”
E. Morawski – „Don Kichot”
R. Strauss – „Don Quixote”, op. 35

Villajos Soler
Morawski
Strauss