24.01.2020 Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej: „Soli Deo Gloria”

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej
Ewa Wołoszkiewicz – sopran
Sulamita Ślubowska – skrzypce
Gabriela Żmigrodzka – skrzypce
Aleksandra Rybak-Żymła – wiolonczela
Piotr Młynarczyk – viola da gamba
Dominik Mielko – klawesyn

Program:
J.S. Bach – Aria sopranowa „Stein, der über alle Schätze” z kantaty BWV 152
F. Rebel – Sonate sixieme h-moll
A. Vivaldi – Sonata triowa Es-dur nr 7, RV 65
J.S. Bach – Aria sopranowa „Mein gläubiges Herze” z kantaty BWV 68
A. Vivaldi – Sonata triowa d-moll nr 8, RV 64
G.Ph. Telemann – Sonata triowa, TWV 42:B1
J.S. Bach – Aria sopranowa „Alles mit Gott”, BWV 1127

Bach
Vivaldi
Rebel
Telemann