26.10.2019 Festiwal im. Władysława Lubomirskiego

Polish Art Philharmonic
Michael Maciaszczyk – dyrygent

Program:
T. Szeligowski – Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego
M. Karłowicz – Serenada
P. Czajkowski – Serenada

Szeligowski
Karłowicz
Czajkowski