30.06.2019 450. rocznica Unii Lubelskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej
Chór Filharmonii Lwowskiej „Gloria”
Chór „Capella Sonorus” z Mińska
Chór Mieszany Szkoły Katedralnej w Rydze
Chór Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie
Vytautas Juozapaitis – baryton
Wojciech Rodek – dyrygent

Program:
M. Górecki – „Missa” na baryton solo, chór mieszany i orkiestrę (prawykonanie światowe)

Górecki