XXIV Forum im. Witolda Lutosławskiego

2,00 

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII LUBELSKIEJ
CHÓR AKADEMICKI UMCS im. JADWIGI CZERWIŃSKIEJ
URSZULA BOBRYK – przygotowanie chóru
ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK – akordeon
MAŁGORZATA GRZEGORZEWICZ-RODEK – sopran
KATARZYNA CZERNIAWSKA – altówka
SZYMON KRZEMIEŃ – wiolonczela
JAREMI ZIENKOWSKI – klarnet
IGOR BOJCZUK – asystent dyrygenta
ZOFIA BERNATOWICZ – dyrygent
ANNA KABULSKA – prowadzenie

Program:
E. Frigatti – „In memoriam” (prawykonanie światowe)
J. Koffler – „Miłość” Kantata na głos, klarnet, altówkę i wiolonczelę, op. 14
B. Dowlasz – „Temporatorium” na chór mieszany, akordeon i orkiestrę smyczkową (prawykonanie)

Frigatti
Koffler
Dowlasz

Opis

E. Frigatti – „In memoriam”
Utwór powstawał w latach 2018-2019. Podobnie jak inne utwory o charakterze duchowym autorstwa Frigattiego, jako motyw muzyczny tego utworu wykorzystuję utwór chrześcijański. Kompozycja jest też inspirowana „Muzyką żałobną” Witolda Lutosławskiego. „In memoriam” to refleksja nad żałobą. Archeologiczne zapiski sugerują, że rytuały pogrzebowe odbywały się od czasów prehistorycznych i że pojawienie się tych rytuałów zbiega się z pojawieniem się postrzegania naszej skończoności. Wszystkie narody rytualizują swoich zmarłych i reagują w podobny sposób na śmierć ukochanej osoby. Kompozytor zadedykował utwór żałobnym sercom.

Józef Koffler – Kantata „Miłość”
Utwór do niemieckiego tekstu „Hymnu o miłości” z I Listu św. Pawła do Koryntian. Także od kompozytora pochodzi równorzędna partia z tekstem w języku polskim. Kompozycja składa się z 4 części: I Adagio Vivace Tempo I; II Andante tranquillo; III Allegro moderato; IV Tempo I. Trzon stanowi partia wokalna. Oszczędność środków wynikająca z kameralnej obsady, zastosowania ścisłych technik kompozytorskich (dodekafonia w połączeniu z formą passacaglii i fughetty) oraz charakterystycznej lapidarności jakby w poczuciu nadodpowiedzialności za każdy dźwięk wzmacnia siłę wyrazu i sprawia, że dzieło to dobitniej przemawia do słuchacza. Kompozytor pisząc dzieło był u szczytu swych możliwości twórczych. Utwór wykonany był w Oksfordzie i Londynie, transmitowany przez radiofonie kilku krajów oraz wydany w Universalu.

B. Dowlasz – „Temporatorium” na chór mieszany, akordeon i orkiestrę smyczkową
Utwór do tekstów W. Wolańskiego i B. Dowlasza to wieloczęściowe oratorium wokalno-instrumentalne składające się z 13 części. Powstało w 2020 roku na zamówienie lubelskiej akordeonistki prof. dr hab. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak, której kompozycja jest dedykowana. Autor wykorzystuje współczesne techniki kompozytorskie z elementami aleatoryzmu. Dzieło stanowi wielowątkową refleksję Twórcy nad upływającym czasem. Motyw przemijania stale nam towarzyszy i odnosi się do różnych aspektów życia. Przesłanie utworu nabiera szczególnego znaczenia w obecnym czasie, czasie pandemii Covid19, kiedy borykamy się na co dzień z problemami natury egzystencjalnej i niejako lękiem przed nieznanym.

Program koncertów 20-23 maja 2021

Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”.