Koncert symfoniczny – Tomasz Ritter

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII LUBELSKIEJ
TOMASZ RITTER – fortepian
DAWID JARZĄB – dyrygent

 

Program:

E. Grieg – Koncert fortepianowy a-moll, op. 16

M. Musorgski/M. Ravel – „Obrazki z wystawy”

Opis

UWAGA!
Sprzedaż biletów online ograniczona do 50% zajętości sali. Do ogólnej puli słuchaczy nie wlicza się jednak osób posiadających paszport covidowy, z tej racji w sali koncertowej może przebywać jednocześnie więcej niż 50 % osób.
Ponad ten limit bilety mogą zakupić wyłącznie osoby posiadające paszport covidowy. Sprzedaż taka odbywa się wyłącznie w kasie filharmonii za okazaniem odpowiedniego dokumentu. W przypadku braku wolnych miejsc przy zakupie online zapraszamy do kontaktu z kasą.

„Chopin północy” – tak o Edwardzie Griegu (1843-1907) miał powiedzieć Hans von Bülow, niemiecki dyrygent. W wyrażeniu tym kryją się niektóre cechy twórczości kompozytora – silne inspiracje muzyką Fryderyka Chopina oraz narodowy charakter dzieł nawiązujący do kultury północnej Europy, a dokładniej Norwegii. Tego wieczoru zabrzmi jedyny koncert fortepianowy Griega – Koncert fortepianowy a-moll op. 16, napisany podczas pobytu kompozytora w Danii w 1868 roku. Romantyzm utworu wyraża się między innymi w nawiązaniu do melodyki norweskiej muzyki ludowej oraz w odejściu od formalnego kształtu koncertu solowego. Koncert składa się z trzech części: Allegro molto moderato, Adagio, Allegro moderato molto e marcato. Quasi presto. Andante maestoso.

„Obrazki z wystawy” Modesta Musorgskiego (1839-1881) to cykl miniatur fortepianowych, w których kompozytor odzwierciedla wrażenia, jakie wywarła na nim pośmiertna wystawa akwarel i rysunków bliskiego przyjaciela Wiktora Hartmanna. Refleksja nad dziełami bliskiej osoby wywołała gwałtowną siłę twórczą, o której sam kompozytor napisał: „Dźwięki i myśli przylatują do mnie jak pieczone gołąbki”. Miniatury, których tytuły są tożsame z tytułami malarskich pierwowzorów przeplata Promenada – miniatura-łącznik powracająca wielokrotnie. Obrazuje ona samego Musorgskiego, niespokojnie przechadzającego się od obrazu do obrazu, którego nękają to zaduma, to zachwyt, to znów melancholia, czy niezdecydowanie.

Do opisanych muzycznie obrazów należą:
„Gnom” – ilustracja baśniowej kreatury, ohydę i karłowatość którą obrazuje ciągle zmieniające się tempo, nagłe kończenie i gwałtowne rozpoczynanie krótkich fraz muzycznych, czy częste sforzato.
„Stary zamek” – pieśń trubadura u podnóża starego zamku. Smutny, miłosny w trójdzielnej pulsacji z ostinatowym basem.
„Tuileries” – mrowie dzieci, które kłócą się i bawią w paryskim parku.
„Bydło” – wóz zaprzęgnięty w woły przemierza drogę. Słychać ludową melodię.
„Taniec kurcząt w skorupkach” – szkic muzyczny do projektu kostiumów Hartmanna do baletu „Trilby”, scherzino.
„Samuel Goldenberg i Szmul” (Polscy Żydzi, jeden bogaty, drugi biedny) – dwie skontrastowane melodie, spokojna i żywa, zachowawcza i „nadskakująca”, Goldenberg i Szmul.
„Rynek w Limoges” – kłótnia przekupek na rynku.
„Katakumby” – obraz Hartmanna zwiedzającego katakumby.
„Chatka na kurzej stopie” – demoniczne scherzo przedstawiające fantastyczne domostwo Baby Jagi.
„Wielka Brama w Kijowie” – obraz muzyczny na podstawie architektonicznego projektu Hartmanna.

Ulotka repertuar filharmonii wrzesień-grudzień 2021 – do pobrania (PDF, 312KB)

Partner Filharmonii